27 jan 13:15
- 17:00
Pensioen: 'Outside In'. De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?

Pensioenseminar 2020

In dit programma wordt pensioen door een andere bril bekeken: leiden de huidige ontwikkelingen tot meer (pensioen)welzijn? We plaatsen daarom het pensioen in een groter geheel. Hoewel we in Nederland veel en ook veel goed hebben geregeld, rijst de vraag of dat ook afdoende is voor de toekomst. Pensioen wordt heel sterk vanuit een financiële context bekeken, maar de sociale component mag niet uit het oog verloren worden en treedt steeds meer naar voren. De financiële component, het pensioen, is immers slechts een – noodzakelijk – aspect om te zorgen voor een goede en liefst betere levenskwaliteit na pensionering, dan wel in de laatste levensfase. De vraag is: hoe we kunnen zorgen voor een betere levenskwaliteit, en is het dan zo dat welvaart(sontwikkelingen) ook leiden tot welzijn wanneer we met pensioen gaan?

Programma

13.15 - 14.00

Ontvangst met lunchbuffet

14.00 - 14.20

Inleiding ‘Waar staan we in Europa?’ door middagvoorzitter

Drs. Jan Willem Bouma, Voorzitter Pensions Europe

14.20 – 15.00

Pension Approach in Europe

Matti Leppälä LL.M. MBA (PensionsEurope / High-level Group of Experts on Pensions)

15.00 - 15.40

Veroudering vanuit internationaal perspectief, levensverwachting en demografie van veroudering

Dr. David van Bodegom (Leyden Academy / LUMC)

15.40 – 16.30

Pauze

16.30 – 17.10

Meer grip met een financieel regisseur

Dr. Alwin Oerlemans (APG)

17.10 – 17.50

Central banking, technologieën en pensioen

Prof. dr. Dirk Broeders (UM / DNB)

17.50 - 18.00

Afsluiting door middagvoorzitter

18.00 - 19.00

Borrel