Adelheid van Luipen (A.H.)

Adelheid van Luipen is docent-promovendus aan de afdeling Grondslagen en Methoden van het Recht aan de Universiteit Maastricht. Daarvoor was ze onder meer docent bij de afdeling Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar onderzoek heeft tot doel bij te dragen aan een kritische bevraging van Rechten voor Natuur door specifiek hun potentieel te bevragen in het mogelijk maken van juridische relaties in een meer-dan-mensen-wereld waarin de dichotomie tussen mens en natuur, als kenmerkend voor antropocentrisch recht, achterwege wordt gelaten.