Wat is Sensorische Prikkelverwerking (SP)?

Sensorische Prikkelverwerking (SP) is het vermogen om prikkels te kunnen registeren en, indien nodig, om prikkels te kunnen negeren (of filteren). Een voorbeeld is Jules, die moet letten op wat de leerkracht zegt en doet. De leerkracht noemen we voor het gemak hier 'een prikkel' (of een bron van informatie). Maar in de klas zitten ook andere kinderen. Sommige kinderen wiebelen op hun stoel of fluisteren iets tegen een ander kind. Deze wiebelende of fluisterende kinderen kunnen we ook 'prikkels' noemen. Om goed op te letten, moet Jules deze andere kinderen negeren. SP zorgt er voor dat Jules dit kan.

Prikkels kunnen daarbij afkomstig zijn vanuit de buitenwereld (zoals een wiebelend kind). Maar prikkels kunnen ook komen uit het eigen lichaam. Een voorbeeld is buikpijn. Het kind kan moeilijk naar de leerkracht luisteren, als hij steeds pijnscheuten ervaart. De prikkel 'pijn' is moeilijk te negeren.

Een ander voorbeeld is afleidende gedachten. Als je een saaie tekst moet lezen, helpt het als je steeds aan een leuk weekend moet denken. De opkomende gedachten over het weekend moet je negeren, als je de tekst wilt lezen. Kinderen met SP problemen laten enkele – vaak voor leerkrachten herkenbare- gedragspatronen zien. Voorbeelden hiervan zijn: het dromen in de klas en daardoor belangrijke informatie niet meekrijgen; het wiebelen op de stoel; en overprikkeld raken en daardoor geagiteerd worden.

Placeholder img box 1

Hoe belangrijk is SP voor de ontwikkeling van mensen?

Kinderen met een minder goede SP ervaren vaak problemen in het dagelijks leven. Zo ervaren ze problemen bij het maken van een toets, doordat ze instructies niet of deels meekrijgen of doordat ze afgeleid worden door niet-relevante prikkels (zoals het bewegen van een kind voor hen).

In de praktijk wordt SP ook soms anders genoemd, zoals het richten of het vasthouden van de aandacht, vigilantie en concentratie.

Naast SP zijn Executieve Functies (EFs) van belang om een taak, zoals het maken van een toets, te volbrengen. Op de deze pagina leggen we uit wat we bedoelen met de term EFs.