Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de categorieën van (bijzondere) persoonsgegevens die de UM kan verwerken:

Categorie persoonsgegevens Voorbeelden
NAW-gegevens Naam, adres, postcode,
woonplaats en geboorteplaats
Leeftijdsgegevens Leeftijd en geboortedatum
Contactgegevens E-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
Geslacht  
Nationaliteit Tweede/derde nationaliteit, geboorteplaats
Opleiding en werkervaring CV, getuigschriften, diploma’s, certificaten
Financiële gegevens IBAN, creditcardgegevens, salaris, inkomen, declaraties
Identificatiegegevens BSN-nummer, nummer identiteitsbewijs, pasfoto
Gegevens inzake studentendossier Studievoortgang, cijfers, (afgeronde) opleiding,
beoordelingen, studiekeuzecheck,student ID,
bindend studieadvies,incidentenregistratie,
toekenningen uit fondsen (bijvoorbeeld het
profileringsfonds)
Gegevens inzake alumni E-mailadres, telefoonnummer, Correspondentieadres,
nationaliteit, taalvoorkeur, studiegegevens,
carrière-informatie, informatie over interactie
met UM (zoals deelname aan evenementen),
details over relatiestatus, inschrijving nieuwsbrieven,
instellingen alumnikringen, persoonsgegevens
gedeeld voor een bepaald doel (dieetwensen
bijvoorbeeld), financiële informatie
Accountgegevens Inloggegevens, social media accounts, IP-adressen
Locatiegegevens Logginggegevens, IP-adres, gebouwtoegangsgegevens
Gebruiksgegevens van faciliteiten van UM Logginggegevens; IP-adres, locatiegegevens
Biometrische gegevens Pasfoto
Foto’s en videobeelden Beeldmateriaal, promotiemateriaal, camerabeelden
Medische gegevens Gegevens over ziekte en verzuim, , gegevens over
fysieke of verstandelijke beperkingen,
bijzondere omstandigheden rondom studievertraging
Wetenschappelijk onderzoek Gegevens (gecreëerd) in het kader van
wetenschappelijk onderzoek