European flags in front of EU parliament building Brussels

UM - de Europese universiteit

De Europese droom lééft in Maastricht

De Universiteit Maastricht positioneert zichzelf als DE Europese universiteit van Nederland. Logisch, want we zijn gevestigd op het kruispunt van drie landen in het hart van het continent. Europa zit in ons DNA en is daarom een belangrijk thema in ons onderwijs, ons onderzoek en onze maatschappelijke activiteiten.

Onze stad is sinds 1992 onlosmakelijk verbonden met Europa. In dat jaar bezegelde het Verdrag van Maastricht de intentie van de Europeanen om een collectieve unie tot stand te brengen. Deze mijlpaal op weg naar verdere Europese integratie was het startschot voor een uniek dynamisch experiment, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Het was een katalysator voor een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de euro en het Europees burgerschap, en breidde de Europese samenwerking uit naar vele nieuwe gebieden. Het historische verdrag versterkte het profiel van Maastricht als een echt Europese stad.

Daarnaast vormde het Verdrag van Maastricht de aanzet tot belangrijke innovaties in het Europese hoger onderwijs. In de afgelopen 30 jaar heeft de Universiteit Maastricht (UM) zich een pionier getoond door echt Europees onderwijs aan te bieden, gebaseerd op haar filosofie van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), en door haar studenten te vormen tot Europese burgers: goed geïnformeerd, tolerant, cultureel bewust, mobiel en meertalig, met de ambitie om in Nederland, Europa en de wereld hun steentje bij te dragen aan de samenleving.

Onderwijs

We hebben succesvolle, brede bacheloropleidingen en masteropleidingen met een specifieke focus op Europese vraagstukken, zoals een bachelor European Public Health en een master European Public Affairs. Bij deze opleidingen studeert meer dan 40% van onze studenten in het buitenland, van wie meer dan de helft binnen Europa.

UM Strategic Programme 2022-2026

Wij zijn ook de drijvende kracht achter de Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een alliantie van Europese topuniversiteiten. YUFE is momenteel bezig met de oprichting van een van de eerste Europese universiteiten met meerdere campussen, en biedt reeds vele studenten van onze universiteit de mogelijkheid om hun diploma meer gewicht te geven met cursussen en activiteiten in heel Europa.
 

Onderzoek

Onderzoek naar Europese vraagstukken is een integraal onderdeel van de onderzoeksactiviteiten aan onze faculteiten. Om twee voorbeelden te geven: het Maastricht Centre for European Law (MCEL) bestudeert het recht van de Europese Unie in zijn constitutionele en politieke context. Politics and Culture in Europe (PCE) onderzoekt kwesties op het gebied van Europese democratie, bestuur en buitenlands beleid.

Specialistische (onderzoeks)centra zoals het Centre for European Research in Maastricht (CERiM) en Studio Europa Maastricht (SEM) bestuderen Europa en Europese integratie vanuit een multidisciplinair perspectief. Het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM) is een expertisecentrum dat kansen en knelpunten in grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking onderzoekt.

Debat

Als maatschappelijk verantwoordelijke universiteit faciliteren we iedere dag actief het publieke debat over Europese vraagstukken, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Campus Brussels creëert met de Fireplace Talks een plek voor open gesprekken over prominente mondiale kwesties of actuele kwesties, waar wetenschappers, mensen uit de praktijk en het publiek aan deelnemen. Studio Europa Maastricht (SEM) stimuleert actieve en kritische debatten met betrokkenheid van het publiek als uitgangspunt. Een voorbeeld hiervan is het Maastricht Debate met de belangrijkste kandidaten van de Europese politieke partijen voor de rol van voorzitter van de Europese Commissie.


Ambassadeur voor Europa

De UM is de enige Nederlandse universiteit met een eigen campus in de Europese hoofdstad. Onze Campus Brussel is een interfacultair communityknooppunt voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke activiteiten. Onze eigen academische ambassade in het hart van Europa.

Nieuws, verhalen, persberichten, video's en nog veel meer over de UM en Europa vind je op onze nieuws en verhalen-pagina. Lees ons UM Strategic Programme 2022-2026 voor meer informatie over onze visie en ambities.

 'The European University of the Netherlands: A Caring & Sustainable University'