Oplossingen voor de Europese uitdagingen van morgen

Onderzoek naar Europese vraagstukken

Universiteit Maastricht is dé Europese universiteit van Nederland. Geavanceerd onderzoek naar Europese vraagstukken is daarom een speerpunt van de onderzoekers van de UM. 'Europa in een globaliserende wereld' is een van onze vier grote onderzoeksthema's en vormt een integraal onderdeel van de activiteiten bij onze faculteiten.

Master students

Door samenwerking tussen faculteiten te stimuleren en door onderzoek te doen op het snijvlak van disciplines, investeert de Universiteit Maastricht (UM) in de zoektocht naar innovatieve en state of the art-oplossingen voor de uitdagingen waar het Europa van vandaag en morgen voor staat. Denk hierbij aan grote transitievraagstukken zoals de Europese Green Deal en de ontwikkelingen in digitalisering om concurrerend te blijven op het wereldtoneel, of aan de geopolitieke rol van Europa.

Studio Europa Maastricht (SEM) heeft bijvoorbeeld een interdisciplinaire onderzoeksagenda die uiteenloopt van vraagstukken op het gebied van democratie, politiek, veiligheid en de rechtsstaat tot kennis, technologie en digitalisering. Verder is er het onderzoeksprogramma Politics and Culture in Europe (PCE) van onze Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS), waar onderzoekers de Europese Unie en europeanisering bestuderen, bijdragen aan debatten over multilateralisme en de wereldorde, en narratieven in transnationale geschiedenis verkennen.

Instituten voor onderzoek naar Europese thema's

De Universiteit Maastricht is voor mensen uit de hele wereld een expertisecentrum op het gebied van Europa. De UM is daarmee een proeftuin voor internationale en interculturele samenwerking geworden.

De UM heeft veel onderzoeksinstituten die zich bezighouden met Europa en de Europese Unie. Ze doen onderzoek doen naar onderwerpen variërend van politiek tot Europees recht, en van migratie en grensoverschrijdende mobiliteit tot bestuur en geschiedenis. Het zijn de volgende instituten: