Covid-19 virus now endemic

UM & COVID-19

Drie jaar na de eerste besmetting in Nederland heeft COVID-19 de endemische fase bereikt. Dit betekent dat het virus er nog steeds is, maar dat we nu beter tegen het virus beschermd zijn dan een tijd geleden. Dat komt door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Daarom heeft het kabinet besloten tot verdere afschaling van de resterende adviezen.

De specifieke adviezen die voor COVID-19 golden zijn nu generiek geworden, vergelijkbaar met de adviezen die gelden ter preventie van andere luchtweginfecties.

Dus: heb je klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?

  • Blijf dan thuis wanneer je ziek bent.
  • Overleg bij lichte klachten met je teamleider of je thuis kunt werken.
  • Vermijd fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.

Voor iedereen met of zonder klachten geldt:

  • Hoest of nies in je elleboog.
  • Was vaak en goed je handen met water en zeep.
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Zelftesten

Per 10 maart 2023 zijn zowel het isolatieadvies als het advies voor zelftesten komen te vervallen. Studenten en medewerkers kunnen nog gratis zelftesten bij de receptie ophalen zolang de voorraad strekt. Gelet op de houdbaarheidsdatum is dit mogelijk tot eind november 2023.

Maatregelenladder

Mocht er onverhoopt een opleving van het virus plaatsvinden, dan treedt het UM-instellingsplan voor de aanpak van corona in werking. Daarin zijn de verschillende preventie- en interventiemaatregelen uitgewerkt, overeenkomstig de maatregelenladder van het kabinet.