Bewijs Betaald Collegegeld

Een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) is een bewijsstuk waaruit blijkt dat je het volledige wettelijk collegegeld hebt betaald bij een Nederlandse hogeschool (hbo) of universiteit (wo). Als je je tegelijkertijd inschrijft bij nóg een hbo of wo, kun je bij deze tweede instelling het BBC indienen om vrijstelling te krijgen van betaling van het collegegeld. Je komt alleen in aanmerking voor vrijstelling van collegegeld bij een hbo of wo instelling als je het wettelijk collegegeld hebt betaald. Je betaalt dan dus maar bij één instelling het wettelijk collegegeld.

Toelichting collegegeldtarieven

Je studeert aan de UM en gaat ook aan een andere instelling studeren

Je kunt via study@maastrichtuniversity.nl een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen voor een andere Nederlandse insteling. Noem in het bericht je naam, je studentnummer en voor welke andere Nederlandse instelling je een BBC nodig hebt. Het BBC wordt door de UM rechtstreeks naar de andere instelling gestuurd.

Meer informatie over Bewijs van Inschrijving

Je studeert aan een andere instelling en gaat ook aan de UM studeren

Als je bij de andere instelling het wettelijke collegegeldtarief hebt betaald en je gaat inschrijven voor een tweede opleiding, vraag dan bij de andere instelling een BBC aan voor de UM. De andere instelling zal dit rechtstreeks naar de UM sturen.