Toelichting collegegeldtarieven

Als je gaat studeren, moet je collegegeld betalen. Hoeveel collegegeld je bij de Universiteit Maastricht (UM) betaalt, hangt af van:

 • de opleiding die je kiest,
 • of je een voltijd- of een deeltijdopleiding gaat volgen,
 • of het je eerste of tweede bachelor- of masteropleiding betreft,
 • wat je nationaliteit is (of je een nationaliteit van een EU/EER land of van Zwitserland of Suriname hebt of niet).

Het Nederlandse hoger onderwijs, en dus ook de UM, kent twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het instellingscollegegeld is doorgaans hoger dan het wettelijk collegegeld. 

Het wettelijk collegegeld

Nederlandse universiteiten krijgen alleen een overheidsbijdrage voor studenten die aan het 'nationaliteitscriterium' voldoen en die niet al eerder een opleiding in dezelfde fase (bachelor of masterfase) in het hoger onderwijs in Nederland hebben afgerond. Zulke studenten heten ‘bekostigde studenten’. Zij betalen het wettelijk collegegeld.

Lees hoe bepaald wordt of je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld moet betalen

 

Studiejaar 2024-2025

Voltijd € 2.530
Deeltijd € 1.801
University College Maastricht (UCM) € 4.190
Maastricht Science Programme (MSP) € 4.190**
Global Studies (GS) € 4.190
MA Forensic Psychology € 4.570

**Uitzondering: studenten die in studiejaar 2019-2020 of eerder al voor MSP stonden ingeschreven, blijven vrijgesteld van de verhoging ter zake het keurmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs’ van MSP en betalen voor hun inschrijving alleen het volledig wettelijk collegegeld van € 2.530 voor studiejaar 2024-2025.

Het instellingscollegegeld

Voldoe je niet aan het nationaliteitsvereiste of heb je al eerder in Nederland een diploma behaald voor een opleiding in het hoger onderwijs, dan betaalt de Nederlandse overheid niet (meer) mee aan je opleiding en kom je niet (meer) in aanmerking voor het wettelijk collegegeld. In dat geval betaal je het instellingscollegegeld.

De UM stelt de instellingscollegegelden voor haar bachelor- en masteropleidingen per studiejaar vast. Deze instellingscollegegeldtarieven zijn gebaseerd op de overheidsbijdrage per bekostigde student per soort opleiding* aangevuld met het bedrag van het volledig wettelijk collegegeld. Voor de efficiëntie heeft de overheid de opleidingen ingedeeld naar drie bekostigingsniveaus (laag, hoog en top). Daarom zijn de tarieven van het instellingscollegegeld van de UM ook gedifferentieerd naar laag, hoog en top.

Instellingscollegegeldtarieven 2024-2025
  Laag   Hoog   Top*
  Bachelor Master Bachelor Master Bachelor/Master
2024-2025 € 9.800 € 16.600 € 13.500 € 19.100 € 32.000

*Bij het bepalen van het UM-instellingscollegegeld voor de opleidingen die behoren tot het hoogste bekostigingsniveau ‘top’ (dit zijn de opleidingen Geneeskunde en Arts-Klinisch Onderzoeker) is bovendien rekening gehouden met de gemiste werkplaatsbekostiging (voor stages en co-assistentschappen in het ziekenhuis), die de overheid voor een bekostigde student in deze studies nog apart aan de universiteit voldoet.

Bekijk tot welke subsidiecategorie jouw opleiding behoort en welk instellingscollegegeld erbij hoort:
Instellingscollegegeldtarieven Universiteit Maastricht 2024-2025

Voor de bacheloropleidingen UCM en MSP is het instellingscollegegeldtarief verhoogd met een toeslag voor het Bijzonder Kenmerk Kleinschalig en Intensief (BKKI) onderwijs; deze toeslag geldt ook bij het wettelijke collegegeldtarief. Het instellingscollegegeldtarief bedraagt: € 15.016.

Hoe wordt het collegegeld berekend als je 1 februari met je studie begint?

Collegegeld betaal je steeds voor een heel studiejaar, dus van september tot en met augustus. Als je in februari start met je opleiding betaal je voor de rest van het al lopende studiejaar nog maar 7/12 van het wettelijk -of instellingscollegegeld. Om in dat geval je opleiding te kunnen afronden (elke opleiding aan de UM duurt minimaal één jaar) zal herinschrijving in en collegegeldbetaling voor het volgende studiejaar nodig zijn. Er zijn dan dus (minimaal) twee betaalmomenten voor je opleiding: in februari bij de start van je opleiding, en in september bij de start van het nieuwe studiejaar. Bij de start van een nieuw studiejaar dien je altijd voor het gehele jaar collegegeld te betalen, ook als je kunt voorzien dat je je opleiding gedurende het studiejaar kunt afronden. Eventueel teveel betaald collegegeld wordt na uitschrijving door de universiteit terugbetaald.

 De hoogte van het wettelijke collegegeld en instellingscollegegeld wordt jaarlijks aan het begin van een nieuw studiejaar opnieuw vastgesteld en kan verschillen van het voorgaande studiejaar, omdat het wettelijk collegegeld jaarlijks door de overheid wordt geïndexeerd en de instellingscollegegelden opnieuw worden vastgesteld op basis van de aangepaste regelgeving van de overheid met betrekking tot de bekostiging. 

Collegegeld bij februari-instroom 2024-2025

Als je in februari 2025 start met je opleiding, betaal je in studiejaar 2024-2025 7/12 van het dan geldende wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld.

 • Wettelijk collegegeld: 7/12 * € 2.530 =  € 1.476
 • Instellingscollegegeld bacheloropleidingen (laag): 7/12 * € 9.800 = € 5.717
 • Instellingscollegegeld bacheloropleidingen (hoog): 7/12 * € 13.500 = € 7.875
 • Instellingscollegegeld bacheloropleidingen (top): 7/12 * € 32.000 = € 18.667
 • Instellingscollegegeld bacheloropleidingen UCM en MSP:  7/12 * € 15.016 = € 8.759
 • Instellingscollegegeld masteropleidingen (laag): 7/12 * € 16.600 = € 9.683
 • Instellingscollegegeld masteropleidingen (hoog): 7/12 * € 19.100 = € 11.142
 • Instellingscollegegeld masteropleidingen (top): 7/12 * € 32.000 = € 18.667