Ondersteunende diensten UM voor studentenorganisaties

Universiteit Maastricht (UM) biedt studentenorganisaties ondersteunende diensten aan.

Subsidies voor studentenorganisaties

Studentenorganisaties van de UM kunnen mogelijk subsidie krijgen uit het Stimuleringsfonds UM.

  • Studenten die een activiteit organiseren die past in de visie en de strategie van de UM kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor studentenactiviteiten.
  • Studentenorganisaties met 50 of meer leden, waarvan er minimaal 35 aan de UM studeren, kunnen mogelijk een structurele jaarlijkse subsidie krijgen. Dit heet reguliere budgetsubsidie. 

Teambuilding voor besturen

Het managen van een studentenorganisatie veronderstelt teamwerk, organisatie, samenwerking, communicatie en meer. Om UM-studentenorganisaties hierin te ondersteunen biedt UM Career Services elk studiejaar de gratis workshop Teambuilding voor besturen aan. In deze workshop ben je onder begeleiding van een loopbaanadviseur drie uur bezig met oefenen als team. De workshop is gericht op de samenwerking binnen je team, zodat jullie de doelen van je team kunnen vaststellen en nastreven.

Geïnteresseerd? Neem (minimaal zes weken van tevoren) contact op met UM Career Services om de teambuilding workshop te organiseren.

Gratis lezing UM Career Services voor leden van je organisatie

UM Career Services biedt UM-studenten ondersteuning aan in de vorm van workshops, lezingen, coaching en online informatie. Deze diensten zijn gericht op de ontwikkeling van professionele en persoonlijke competenties, de versterking van de employability en bieden steun bij het realiseren van een passende (studie)loopbaan.

Studentenorganisaties mogen elk studiejaar één lezing kiezen uit het aanbod standaard lezingen en dit aan hun leden als gratis carrière-evenement aanbieden.
Heb je interesse om dit evenement voor je leden te organiseren?
Neem dan (minimaal zes weken van tevoren) contact op met  UM Career Services.

Student Initiative Helpdesk

De Student Initiative Helpdesk (SIH) ondersteunt studentenorganisaties in hun ontwikkeling. Bezoek de SIH-website   voor meer informatie, of stuur SIH een e-mail als je vragen of hulp nodig hebt.