Teambuilding voor besturen

Nog maar pas samen als bestuur? Als je op zoek bent naar leuke en constructieve manieren om het beste resultaat uit jullie team te halen, gaat deze workshop je helpen!

In deze workshop krijg je:

  • De gelegenheid elkaar en elkaars motivatie beter te leren kennen
  • De gelegenheid om jullie samenwerking in het team te verbeteren
  • Tools die jullie in de toekomst helpen om jullie teamwerk verder te verbeteren

Het managen van een studentenorganisatie veronderstelt teamwerk, organisatie, samenwerking, communicatie en meer. Om UM-studentenorganisaties hierin te ondersteunen, biedt UM Career Services elk academisch jaar de gratis workshop ‘Teambuilding voor besturen’ aan. In deze workshop ga je onder begeleiding van een loopbaanadviseur ca. 3 uur aan de slag met het werken als een team. De workshop is gericht op de samenwerking binnen je team zodat jullie samen de doelen van je team kunnen vaststellen en nastreven.

Voorwaarden voor deelname 

  • Voorafgaand aan de workshop dient door ieder bestuurslid een huiswerkopdracht te worden gemaakt.
  • Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de workshop dienen jullie de namen en de functies van de bestuursleden toe te sturen.  

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze workshop.
In ruil hiervoor vragen wij aan jullie om 2x per jaar een advertentie van UM Career Services te plaatsen op de Facebookpagina van jullie vereniging.​

Aanmelding
De teambuilding vindt plaats tijdens de eerste maanden van het academiejaar, in de periode van september-oktober. Geïnteresseerd om met jullie team deel te nemen? Neem dan vóór 10 september contact op met UM Career Services via careerservices@maastrichtuniversity.nl.