Homepage content

De homepage is de ingang voor mensen die kennismaken met de UM, of mensen die zich een (actueel) beeld willen vormen van de UM. De homepage is een richtingaanwijzer die gebruikers verder de site inleidt om hun taak te kunnen voltooien. De belangrijkste taken die hier worden ondersteund zijn:

 • beeld vormen
 • samenwerken
 • financieren
 • oriënteren op loopbaan bij de UM

De homepage geeft een inzicht in de actualiteit en wat er speelt aan de UM. Visueel en met pakkende titels die de bezoeker prikkelen verder te klikken en verder te lezen. Op de homepage wordt dieperliggende content uitlgelicht, worden news & events gepresenteerd, en staan ‘direct naar'-links.

De homepage bestaat uit vier contenttypes (zie afbeelding):

 1. banner
 2. bladerblok
 3. news & events blok
 4. quick link bloks
Homepage content diagram

Houd de pagina up-to-date! Vervang items direct wanneer de aanleiding voorbij is. De homepage dient actueel te zijn. Als bezoekers op de site  een verouderd item vinden, is het kanaal meteen niet relevant meer.

1 Banner

De banner aan de bovenzijde van de pagina is het beeldbepalende item.

Spelregels:

 • hoog soortelijk gewicht: het verhaal trekt de aandacht en is van doorslaggevend belang. Het sluit naadloos aan bij de positionering van de UM
 • goed liggend beeld
 • nieuwswaarde: de beste banner is een ‘long read’: een langer, leeswaardig verhaal
 • referentie: de wetenschapsbijlage NRC of Volkskrant bevatten elk weekend dit soort verhalen
 • redactioneel: de titel mag prikkelen, maar de ondertitel (verplicht) moet het geheel duiden
 • frequentie: moet 6-8 keer per jaar worden vervangen
Homepage banner

2 Bladerblok

Het bladerblok is bedoeld om te grasduinen. Alle opmaak en koppen werken als ‘ankeiler’: ze proberen de aandacht van de lezer te vangen. Spelregels:

Hoofdzaken:
Items die onmisbaar zijn voor een van de taken uit de contentstrategie (studiekiezen, studeren, samenwerken) verdienen extra aandacht, bijvoorbeeld door de speciale 3 of 2 koloms blokken.

Bijzaken:
Items intended for browsing (task: getting an impression) should be placed into a 1-column block

 • overweeg clustering: alle blokken zonder beeldmateriaal bevatten achtergrondmateriaal. Alle overige items die wel belangrijk genoeg zijn voor de homepage, maar geen hoofdzaak zijn moeten daarom beeldmateriaal bevatten
 • externe verwijzingen (Webmagazine!) expliciet: ‘go to Webmagazine’
 • frequentie: vervangen binnen 2 weken, tenzij het item qua inhoud meer verdiend. Maximum is een maand. Items verhuizen daarna naar Onderzoek of Onderwijs, bij een instituut of opleiding
Homepage highlight blocks

3 News & Events

Het news & eventsblok geeft een overzicht van het belangrijkste nieuws en evenementen bij UM. Gebruik de taken uit de contentstrategie als selectiecriteria. Belangrijk onderwerp (INKOM) krijgt altijd prioriteit. Spelregels:

 • news: de ankeiler tekst vraagt aandacht
 • events: de ankeiler bevat altijd de beoogde doelgroep

Voorbeeld van een goede Homepage nieuws item

Maastricht University to train police in Rwanda in forensic investigation"

Dit is een goede kop. Tegelijkertijd is er wellicht meer te halen uit het item. Het geeft tevens betekenis aan ‘valorisatie’ (citaat uit Rwanda?).

Homepage news and events

4 Quick links

Dit is een verzameling service links naar belangrijke pagina’s. De redactie monitort het gebruik van deze links en past deze aan wanneer nodig.

Homepage quick links