D&I Educatie

Inclusief Taalgebruik

Onze wereld is voortdurend in ontwikkeling, dat geldt ook voor taal en taalgebruik. Met nieuwe kennis en inclusie van gemarginaliseerde groepen, past ons taalgebruik zich aan. Het past zich aan om passende termen te vinden voor de wereld om ons heen en termen die ervoor zorgen dat we iedereen kunnen aanspreken. De UM omarmt taalgebruik dat iedereen aanspreekt in algemene communicatie en dat individuen aanspreekt op een manier waardoor ze zich gezien en gerespecteerd voelen.

Prof. Dr. Rianne Letschert, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, vertelde in haar afscheidsspeech als Rector Magnificus tijdens de 46e Dies Natalis: "Ik ben een groot voorstander van diversiteit als aanjager van dialogisch leiderschap". Ze gebruikte genderinclusieve taal toen ze het publiek welkom heette als "Zeer gewaardeerde aanwezigen".

Op deze pagina vind je de volgende bronnen:

banner_for_webpage_inclusive_language

Genderinclusief taalgebruik bij UM

Wat is genderinclusief taalgebruik?

Genderinclusieve of genderneutrale taal is spreken of schrijven op een manier die iedereen in de doelgroep omvat door ervoor te zorgen dat ze niet worden uitgesloten vanwege genderterminologie. Dit betekent dat ze zich, ongeacht hun genderidentiteit, aangesproken en betrokken voelen door jouw woordkeuze. Gender inclusieve taal is ook taal die op gepaste wijze de diversiteit weerspiegelt die we in de maatschappij tegenkomen.

Waarom het gebruik van genderinclusieve taal bij de UM?

Het Strategisch Plan 2022-2026 van Universiteit Maastricht benadrukt de kernwaarden van de UM, namelijk diversiteit en inclusie, duurzaamheid, wederzijds respect, integriteit, democratische principes en transparantie. Bij de UM heeft iedereen het recht om mee te doen, te studeren, te werken en deel te nemen aan UM-activiteiten, ongeacht hun genderidentiteit. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de taal die we gebruiken iedereen bij de UM actief verwelkomt om inclusie en wederzijds respect te garanderen.

Waarom is genderinclusieve taal zo belangrijk?

Geslacht (aannames) komen vaak voor in het algemene taalgebruik, en kan variëren in verschillende talen. De manier waarop we schrijven of spreken is vaak afhankelijk van het waargenomen geslacht van de persoon waarmee of de mensen over wie we praten. Het probleem is dat deze aannames niet altijd correct zijn, en onjuiste aannames kunnen kwetsend zijn. Kijk ons video “Sekse en gender: wat, waarom, en hoe?” om een eerste idee te hebben over het onderwerp.

Het goede nieuws

Taal is flexibel en evolueert, en genderinclusieve taal bestaat al en is gemakkelijk te gebruiken, zelfs als het een beetje oefening vereist. Deze inleiding is bijvoorbeeld genderinclusief geschreven en hieronder vind je meer tips om ervoor te zorgen dat je genderinclusief taalgebruik gebruikt bij het schrijven over of spreken met verschillende mensen.

Tips en voorbeelden

Definities van gendertermen

Agender

Iemand die zich identificeert als een persoon die geen gender heeft of waarbij de genderidentiteit ontbreekt.

Bigender 

Iemand bij wie er sprake is van twee genders en de daarbij behorende kenmerken. Die hoeven niet per se man en vrouw te zijn.

Cis/Cisgender 

Mensen die zich identificeren met het geslacht dat bij de geboorte is vastgestelde of toegewezen

FtM / MtF

Engelse afkortingen voor Female-to-Male en Male-to-Female die verwijzen naar de identiteit of reis van een transgender. Als een transgender zich niet overwegend man of vrouw voelt, zijn termen als MtF en FtM niet van toepassing op de genderidentiteit.

Gender

Een sociaal construct waarmee een persoon als man, vrouw of een andere identiteit wordt geclassificeerd.

Gender-bevestigende operatie

Chirurgische ingrepen die sommige transgender personen ondergaan om hun lichaam in overeenstemming te brengen met hun genderidentiteit. Engelse afkorting: GCS

Genderexpressie 

De uiterlijke manifestatie van iemands genderidentiteit, zichtbaar in zaken als haardracht, kleding, spraak, gedrag en lichaamskenmerken.

Genderfluïde

Term die verwijst naar een genderidentiteit waarbij er tussen genders wordt gewisseld. Iemand die zich genderfluïde noemt, kan zich bijvoorbeeld het ene moment mannelijk en het andere moment vrouwelijk voelen, of geen van beide.

Genderidentiteit

Verwijst naar de mate waarin iemand zich man, vrouw, beide of geen van beide voelt. Het gevoel van een bepaalde identiteit is onafhankelijk van het geslacht en gender dat bij de geboorte werd vastgesteld.

Genderneutraal

Verwijst naar mensen en niet specifiek naar vrouwen of mannen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen genders.

Gendernon-conformistisch

Verwijst naar mensen die niets hebben met sociale verwachtingen omtrent genderrollen en genderexpressie. Ook wel ‘gender non-conform’ genoemd.

Intersekse

Iemand met zowel mannelijke als vrouwelijke biologische kenmerken of geen van beide.

Non-binair

Iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit.

Outing

Iemands seksuele voorkeur of genderidentiteit bekend maken zonder diens toestemming. Nederlands werkwoord: outen.

Passing 

De toestand waarin een trans zich voordoet of overkomt als een cisgender.

Persoonlijke voornaamwoorden

Taalkundig hulpmiddel om te verwijzen naar een persoon of een groep personen, zonder ze bij naam te noemen. Voorbeelden van de derde persoon enkelvoud en meervoud: hij/hem, zij/haar, zij/hen/hun

Geslacht

Het geslacht (en dus vaak ook het gender) dat bij de geboorte op basis van uiterlijke kenmerken is vastgesteld.

Trans*

Containerbegrip voor mensen die transgender, gender non-conformistisch of non-binair zijn.

Transgender

Iemand met een genderidentiteit die niet overeenkomt met het gender/geslacht dat bij de geboorte werd toegekend

 

banner_for_webpage_inclusive_language

Voorbeeldzinnen voornaamwoorden

Vorm Voorbeeld
Die/Diens

Cleo is Frans. Die heeft gisteren diens presentatie in het Frans gegeven.

Hen

Er is een pakket aan hen geleverd.

Hun

Hun pakket was een bol.com levering.

Die

Dit kopje koffie is van die.

Diens

Dit kopje thee is diens.

---

Vorm Voorbeeld
Hij

Mark is Brits. Hij studeert economie.

Hem

Gisteren werd een pakket bezorgd voor hem.

Zijn

Toen hij jonger was, speelde Mark met zijn ouders.

Hem

Het kopje koffie is van hem.

Zichzelf

Mark houdt van privacy en is graag op zichzelf.

---

Vorm Voorbeeld
Zij

Tay komt uit Kenia. Zij is een lerares.

Haar

Gisteren kreeg Tay haar pakket bezorgd.

Haar

Toen ze jonger was, speelde Tay met haar ouders.

Van haar

Het kopje koffie is van haar.

Zichzelf

Tay is een privépersoon, ze houdt het meestal voor zichzelf.

banner_for_webpage_inclusive_language

Optionele Oefening

Herschrijf de volgende zinnen op zo’n manier dat ze van toepassing zijn op iedereen binnen de UM:

  1. De promovendus en zijn begeleider komen regelmatig bijeen om zijn voortgang te bespreken.
  2. Als een student ziek wordt en het tentamen mist, moet zij zich inschrijven voor een herkansing.
  3. Marianne is een vrouwelijke arts en heeft drie kinderen.
banner_for_webpage_inclusive_language