Afbeeldingen & fotografie

Briefing

Bij de briefing van opdrachtgever naar fotograaf zijn een aantal aspecten belangrijk om tot een goed eindresultaat te komen. De opdrachtgever moet de inhoud van de foto duidelijk omschrijven aan de hand van de volgende vragen:

 • wat is het doel van de uitgave?
 • voor welke doelgroep is de foto bestemd?
 • wat is de begeleidende tekstuele boodschap en moet de foto deze tekst letterlijk illustreren of is er sprake van een thematische aanpak?
 • moeten de foto’s passen in een reeds bestaand ontwerp? (staande en of liggende beelden)

Fotograaf en opdrachtgever overleggen in een briefinggesprek welke wensen en mogelijkheden er zijn om het onderwerp/thema op een juiste wijze te visualiseren. De fotograaf vertaalt deze briefing in een duidelijke opdrachtomschrijving/offerte en koppelt deze vervolgens terug naar de opdrachtgever. In deze offerte moeten alle afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. De opdrachtgever moet deze offerte goed controleren voordat hij overgaat tot het verstrekken van de opdracht.

 Download het briefingsformulier fotografie.

Aandachtspunten goede briefing

Belangrijke aandachtspunten voor een goede briefing/offerte zijn:

 1. Maak duidelijke prijsafspraken. Deze kunnen op diverse manieren tot stand komen. Op basis van een vaste orderprijs of - bij grotere reportages – kan men werken op basis van urenverantwoording. Bij deze laatste vorm moet men vooraf duidelijk aangeven wat de budgettaire mogelijkheden zijn. Start nooit een opdracht met een open einde. Verlang bij grote opdrachten regelmatig een tussentijdse (financiële) rapportage.
 2. Maak ook vooraf goede afspraken over “wie doet wat”, wie doet de begeleidende productie(planning) zoals een oriëntatie naar een goede locatie, afspraken coördineren met alle betrokkenen (faculteiten, locatiemanagers en eventuele benodigde studenten/modellen etc.). Vergeet niet dat het plannen van een goede foto-shooting meer werk kan inhouden dat het feitelijke fotograferen. Sommige fotografen zijn bereid dit zelfstandig te doen, dit om de (afspraak)lijnen met alle betrokkenen kort te houden. Dit kan goed werken, maar vraag vooraf naar de eventuele financiële consequenties hiervan.
 3. Werk alleen met fotografen die bereid zijn om afstand te doen van de fotorechten (copyrights) of deze standaard verwerkt hebben in hun tarief. Verlang dat de foto’s na levering rechtenvrij toegepast mogen worden op alle communicatieve uitingen die Maastricht University of het MUMC+ betreffen. Dit ongeacht het medium zoals bijvoorbeeld print/drukwerk, websites, stands, promotiemateriaal, advertenties etc.
 4. De fotograaf kan alleen copyright in rekening brengen als de foto door een derde partij buiten de UM/MUMC gebruikt gaat worden. Dit kan alleen als hiervoor door de universitaire opdrachtgever toestemming is verleend.
 5. Laat alle foto’s in een hoge resolutie vervaardigen, zodat er in een later stadium  geen beperkingen zijn m.b.t. het kiezen voor een ander medium. Er zijn grote verschillen in de vereiste resoluties, bijvoorbeeld drukwerk vereist een resolutie van minimaal 300 dpi voor een A4 en het bestand moet een tiff-formaat zijn.
 6. Voor een toepassing op internet kan met volstaan met een resolutie van 72 dpi en deze mogen in jpg- of gif formaat aangeleverd worden.
 7. Men kan altijd van een hoge resolutie terug naar een lage, andersom is dit echter uitgesloten.
 8. Maak duidelijke afspraken hoe het materiaal wordt aangeleverd (disc/usb-stick/online/etc.). Vraag of de fotograaf een voorselectie maakt van al het ruwe materiaal en kies gezamenlijk welke foto’s digitaal aangeleverd worden.
 9. De fotograaf is verantwoordelijk voor de technische aspecten van de foto, zoals kleur, uitsnede, staand/liggend formaat, resoluties, etc. Eventuele bewerkingen in het programma Photoshop moeten door de fotograaf voor aflevering uitgevoerd zijn. Ga achteraf de foto niet zelf foto’s bewerken als u kleurafwijkingen denkt te signaleren, de meeste kleurafwijkingen die u waarneemt worden veroorzaakt door foute instellingen van de monitor. De fotograaf werkt met een professioneel (gecalibreerd) beeldscherm dat de exacte kleuren weergeeft.

Preferred suppliers

Fotografen die door de Universiteit Maastricht geselecteerd zijn voor fotografie-opdrachten, zijn te vinden in de huisstijlhandleiding onder het hoofdstuk preferred suppliers – fotografen. Al deze fotografen hebben hun eigen specifieke kwaliteiten en tarieven. Er zijn fotografen die een duidelijke eigen stijl ontwikkeld hebben en deze moet vanzelfsprekend aansluiten bij je wensen. Wil je een advies welke fotograaf het meest geschikt is voor uw opdracht, neem dan contact op met de beeldredacteur (jean-pierre.pilet@maastrichtuniversity.nl). Wij kunnen je ook in contact brengen met opdrachtgevers die in het verleden met deze fotograaf gewerkt hebben zodat je de keuze mede kunt maken/onderbouwen op ervaringen van collega’s.