S. van Wetten

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Sanne van Wetten is senior onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Ze behaalde twee bachelordiplma's in Pedagogiek en  Psychologie, en een master in Management of Learning aan de Universiteit Maastricht. Aan dezelfde universiteit promoveerde zij in 2020 aan de School of Business and Economics.

Haar belangrijkste onderzoeksinteresses richten zich op de ontwikkeling van menselijk kapitaal, sociaal-emotioneel leren, kwaliteit van en ongelijkheid in onderwijs, innovatie in onderwijs en transities van school naar werk. Sanne hecht veel waarde aan samenwerking tussen onderzoek en praktijk en onderzoekt momenteel het effect van onderwijsinterventies en -beleid op het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs. Daarnaast is zij teamlid van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) waar zij grootschalige dataverzamelingen coördineert.