Prof Dr R.P.M. Kemp

Als hoogleraar innovatie en duurzame ontwikkeling bij het Maastricht Sustainability Institute en UNU-MERIT doe ik onderzoek naar transities naar een circulaire economie, een koolstof-arme energievoorziening  en meervoudige waardecreatie. Dit doe ik vanuit een multidisciplinair perspectief met aandacht voor padafhankelijkheden, interactie-effecten, samenwerkingsverbanden en achtergrondfactoren. Ik ben geintereseerd in sturingsvraagstukken en heb daarover een aantal invloedrijke artikelen gepubliceerd. Ik verzamel aforismen en dualismen.