Premaster Fiscaal Recht

Start in september 2024
Geeft je diploma je geen toegang tot de UM-masteropleiding Fiscaal Recht of International and European Tax Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid?

Deze premaster is een voorbereidingsprogramma dat een brug slaat tussen je vooropleiding (bachelor hbo of wo) en de master. Na succesvolle afronding van deze premaster ben je direct toelaatbaar tot de hierboven genoemde masteropleidingen, mits je ook voldoet aan de eventuele aanvullende toelatingseisen (bijvoorbeeld taaleis) van de master die je wil gaan volgen.

Op deze pagina vind je belangrijke details m.b.t. het aanmeldproces voor de premaster (zoals deadlines, toelatingseisen, benodigde documenten en beoordeling). Controleer of je in aanmerking komt voor toelating tot dit premasterprogramma.

Let op! De twee trajecten van de premaster Fiscaal Recht starten vanaf september 2024. Instroom in de hierboven genoemde masteropleidingen is na een succesvol doorlopen premaster traject Fiscaal Recht mogelijk vanaf september 2025.

Voor studenten die per 1 september 2024 in de master willen starten, geldt het toelatingsonderzoek, dat voor het laatst wordt aangeboden in het studiejaar 2023-2024. Lees meer over het Toelatingsonderzoek Fiscaal Recht >>

Toelating tot NOB en civiel effect

NOB
De premaster Fiscaal Recht in combinatie met de master Fiscaal Recht of master International and European Tax voldoet aan de eisen van de NOB.

Civiel effect
Alleen als je als vooropleiding wo-bacheloropleiding Rechten hebt gedaan kun je met deze premaster (in combinatie met de master Fiscaal Recht of master International and European Tax Law) civiel effect behalen en krijg je na succesvolle afronding van de master van jouw keuze een zogenaamde civiel effect-verklaring. Daarmee kun je toegang krijgen tot de vervolgopleiding voor een van de togaberoepen (advocaat, rechter, Officier van Justitie). Heb je een andere vooropleiding? Dan behaal je met deze premaster géén civiel effect.

Let op: hoewel het volgen van een juridische master een toegevoegde waarde kan hebben bij een niet-juridische vooropleiding, ligt dat niet voor de hand. Je kan met een dergelijke combinatie bijvoorbeeld geen advocaat, rechter of Officier van Justitie worden. 

Onderwijsprogramma

De premaster Fiscaal recht is een éénjarig programma. De premaster Fiscaal recht kent twee trajecten. Het is afhankelijk van je vooropleiding voor welk traject je je kunt inschrijven. Zie voor meer informatie hieronder bij 'Algemene eisen: vooropleiding'.


Traject 1: totaal 40 ECTS

Semester 1: 18 ECTS
 Belastingrecht voor Particulieren I (7 ECTS) TAX2018
 Belastingrecht voor Particulieren II (6 ECTS) TAX3014
 Kostprijsverhogende belastingen (5 ECTS) TAX3015

Semester 2: 22 ECTS
 Belastingrecht voor Ondernemingen I (6 ECTS) TAX3016
 (Internationaal) Belastingrecht voor Ondernemingen II (7 ECTS) TAX3017
 Bedrijfseconomie (9 ECTS) TAX3001


Traject 2: maximaal 48 ECTS

Semester 1: 10 ECTS
 Grondslagen en methoden van belastingrecht (10 ECTS) TAX2011

Semester 2: (maximaal 28 ECTS)*
 (Internationaal) Belastingrecht voor Ondernemingen II (7 ECTS) TAX3017
 Privaatrecht (bevat in ieder geval Goederenrecht, Ondernemingsrecht en Verbintenissenrecht)*
* het curriculum is nog niet definitief vastgesteld waardoor nog niet bekend is in welke vorm de privaatrechtelijke onderwijseenheden worden aanboden. In semester 2 komen in ieder geval Goederenrecht, Ondernemingsrecht en Verbintenissenrecht aan bod.

Semester 1 en 2: 10 ECTS
 Deze semesters sluit je af met een eindwerkstuk (10 ECTS) LAW3502

Onderwijsvergoeding

Voor deze premaster betaal je een onderwijsvergoeding die gelijk is aan het wettelijke collegegeldtarief (laag tarief). Het wettelijke collegegeldtarief voor 2024-2025 is: € 2.530,- Het tarief kan jaarlijks worden aangepast. 

Je leest meer over de onderwijsvergoeding in het UM-inschrijvingsbesluit (art. 28).

Het programma moet voorafgaand aan de masteropleiding worden gevolgd.

Algemene eisen: vooropleiding

De toelatingseisen voor studiejaar 2024-2025 voor de premaster Fiscaal recht zijn afhankelijk van je vooropleiding. De premaster Fiscaal recht kent twee trajecten. Het is afhankelijk van je vooropleiding voor welk traject je je dient in te schrijven.

Afgestudeerden van een universitaire bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van een Nederlandse universiteit of een andere vergelijkbare wo-bachelor (traject 1)

 Wo-bachelor Rechtsgeleerdheid van een Nederlandse universiteit of andere vergelijkbare wo-bachelor, én;
 Student heeft aantoonbaar minimaal 9 ECTS privaatrecht (waaronder goederenrecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht) behaald, én;
 Student kan academische schrijfvaardigheden aantonen.

Afgestudeerden van een andere hbo- of wo-bacheloropleiding (traject 2)
 Hbo- of wo-bachelordiploma van een Nederlandse hbo-instelling of universiteit, én;
 Student heeft aantoonbaar minimaal 9 ECTS  bedrijfseconomische (waaronder jaarrekeninglezen en bedrijfsadministratie) behaald, én;
 Student heeft aantoonbaar minimaal 24 ECTS fiscaal-juridische vakken (waaronder de vakgebieden loon- en inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) behaald.

Studenten die in aanmerking kunnen komen voor premaster Fiscaal Recht traject 2 zijn onder meer studenten van: Finance, Tax and Advice (Hogeschool van Amsterdam) of Finance, Tax and Advice (Fontys) of Fiscaal Recht en Economie (Fontys). Studenten van andere inhoudelijk vergelijkbare economische en fiscaal juridische hbo- of wo-opleidingen worden nader bekeken.

Aanvullende eisen

Aantonen academische schrijfvaardigheden (traject 1)
Je dient aan te tonen dat je beschikt over academische schrijfvaardigheid. Academische schrijfvaardigheden toon je aan d.m.v. een gecertificeerde cijferlijst waaruit blijkt dat je een thesis/eindwerkstuk op WO-bachelorniveau succesvol hebt afgerond. Zie hieronder bij ‘Aanmelden en inschrijven’ meer informatie over het aanleveren van de benodigde documenten.

Traject 1 Minimaal 9 ECTS privaatrecht 
Je dient aan te tonen dat je minimaal 9 ECTS privaatrecht (waaronder goederenrecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht) hebt behaald. Dit toon je aan d.m.v. een gecertificeerde cijferlijst waaruit blijkt dat kennis van het goederenrecht, verbintenissenecht en ondernemingsrecht verworven is. Je dient te omschrijven welke onderdelen van de stof m.b.t. privaatrecht bestudeerd en getoetst zijn, alsook duidelijke blokbeschrijvingen (inclusief behandelde literatuur) te overleggen. Zie hieronder bij ‘Aanmelden en inschrijven’ meer informatie over het aanleveren van de benodigde documenten.

Minimaal 9 ECTS bedrijfseconomie én 24 ECTS fiscaal-juridische vakken (traject 2)
Je dient aan te tonen dat je minimaal 9 ECTS bedrijfseconomie (waaronder jaarrekeninglezen en bedrijfsadministratie) en minimaal 24 ECTS fiscaal-juridische vakken (waaronder loon- en inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) hebt behaald. Dit toon je aan d.m.v. een gecertificeerde cijferlijst waaruit blijkt dat kennis van bedrijfseconomie en fiscaal- juridische vakken verworven is. Je dient te omschrijven welke onderdelen van de stof bestudeerd en getoetst zijn, alsook duidelijke blokbeschrijvingen (inclusief behandelde literatuur) te overleggen. Zie hieronder bij ‘Aanmelden en inschrijven’ meer informatie over het aanleveren van de benodigde documenten.

Taaleisen bij een Nederlandstalige premaster
Bij dit programma is Nederlands de instructietaal. Je moet het Nederlands daarom voldoende beheersen.

Aanmelden en inschrijven

Klaar om je aan te melden? Het aanmeldings- en inschrijvingsproces bestaat uit vier fases. Meer informatie over elk van deze fases vind je hieronder. Lees deze informatie zorgvuldig door en zorg dat je alle taken zo snel mogelijk afrondt (in elk geval voor de aangegeven deadlines).

Let op! Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen of voor welk traject van de premaster fiscaal recht je je moet aanmelden? Neem dan uiterlijk voor 1 mei contact op via admissions-law@maastrichtuniversity.nl. Je geeft hierbij aan welke vooropleiding van toepassing is, waarna je bericht van ons ontvangt of, en voor welk traject, je je kunt aanmelden. 

Je stuurt vervolgens zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór 1 september de stukken, zoals vermeld onder ‘aanvullende eisen’ naar het e-mailadres admissions-law@maastrichtuniversity.nl
 

Belangrijke deadlines

Fase 1: Aanmelding via Studielink

Laat ons weten dat je je voor deze opleiding wilt aanmelden

Om te beginnen met het aanmeldingsproces voor deze opleiding, moet je je eerst aanmelden via Studielink. Studielink is de centrale Nederlandse organisatie die aanmeldingen en inschrijvingen voor het hoger onderwijs bijhoudt. In Studielink kun je je aanmelden door aan te geven welke opleiding je bij de Universiteit Maastricht (UM) wil gaan volgen, welke vooropleiding(en) je gedaan hebt, en word je mogelijk om een aantal andere gegevens gevraagd.

Studielink kent twee manieren van inloggen: met of zonder het gebruik van DigiD:

 Als je in een Nederlandse gemeente woont, kun je alleen inloggen met je DigiD. Als je in een Nederlandse gemeente woont, maar nog geen DigiD hebt, dan kun je deze aanvragen (Vraag een DigiD aan). 

 Als je (nog) niet in Nederland woont, kun je inloggen door het creëren van een Studielink account (zonder DigiD). Aangezien jouw persoonlijke gegevens in dit geval niet via DigiD geverifieerd kunnen worden, zal Universiteit Maastricht (UM) je persoonlijke gegevens verifiëren.

 Aanmelden via Studielink


Let op
 Je moet je ‘startmoment’ selecteren in Studielink. Let hierbij op dat je de juiste maand en het juiste jaar kiest in het drop down-menu, zodat je je ook daadwerkelijk aanmeldt voor de opleiding voor het komende studiejaar.
 Binnen 24 uur na je aanmelding via Studielink ontvang je een e-mail van UM. In deze e-mail staan jouw persoonlijke gebruikersnaam/UM-studentnummer en een link waarmee je je eigen wachtwoord kunt aanmaken. Deze gegevens kun je gebruiken om in te loggen in de MyApplication portal, de online omgeving waar de rest van het aanmeldingsproces zal plaatsvinden. Dit portaal geeft je een duidelijk overzicht van alle taken die je moet uitvoeren, zoals het uploaden van documenten en het betalen van je onderwijsvergoeding.

Fase 2: Toelating

Laat UM nagaan of je aan de toelatingseisen voldoet

MyApplication portal

Om UM te laten bepalen of je in aanmerking komt voor toelating tot de door jou gekozen opleiding, moet je een aantal taken uitvoeren in de MyApplication portal, de online omgeving waar de rest van het aanmeldingsproces zal plaatsvinden. Alle taken die je moet afronden, zoals het uploaden van documenten, staan hier in een duidelijk overzicht op een rijtje. Je kunt op het portaal inloggen met jouw persoonlijke gebruikersnaam/UM-studentnummer en het wachtwoord dat je zelf hebt aangemaakt (je gebruikersnaam en uitleg over hoe je je eigen wachtwoord kunt aanmaken vind je in de e-mail die je van ons hebt ontvangen na je aanmelding in Studielink).

Zorg dat je de taken in de MyApplication portal op tijd afrondt. Dit betekent dat je documenten uploadt, zodra je ze af hebt en/of in je bezit hebt. Hoe eerder je een taak afrondt, hoe eerder we je kunnen laten weten of je nog iets moet toevoegen of veranderen. Houd de aangegeven deadlines goed in de gaten, aangezien deze niet voor alle opleidingen hetzelfde zijn.

Zodra je al je toelatingstaken hebt voltooid, is je aanmeldingsdossier klaar om te worden voorgelegd aan de Toelatingscommissie. Alleen aanmeldingen die vóór de aangegeven deadline afgerond zijn, worden voorgelegd. Afhankelijk van je opleiding gebeurt dit onmiddellijk (op doorlopende basis), of na een aangegeven deadline.
 

Benodigde documenten

  • Een recente pasfoto
    De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
  • Een kopie van je geldig paspoort of EU-identiteitskaart
    Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als ‘paspoortkopie’ en niet als ‘paspoortfoto’.
  • Een kopie van je bachelordiploma met bijbehorende cijferlijst
    Als je nog niet bent afgestudeerd, kun je je officiële cijferlijst van je bacheloropleiding uploaden. Dit is voldoende.


Updates over de voortgang van je aanmeldingsproces

Vanaf nu ontvang je belangrijke informatie en oproepen tot actie met betrekking tot jouw aanmelding in de inbox van de MyApplication portal. We raden je aan om regelmatig in te loggen in de portal, zodat je op de hoogte blijft. Maar over belangrijke wijzigingen houden we je ook op de hoogte via het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.

Fase 3: Inschrijving

Regel de praktisch zaken die nodig zijn om met je studie aan UM te beginnen

Als jou een plek in je gekozen opleiding is aangeboden, moet je je inschrijving regelen. De inschrijftaken staan opgesomd in de MyApplication portal onder ‘Inschrijftaken’. Hieronder vind je een kort overzicht.
 

Betaal je onderwijsvergoeding

Elke aanmelder moet zijn/haar onderwijsvergoeding betalen. Meer informatie over hoe de onderwijsvergoeding te betalen, vind je in de taakbeschrijving in de MyApplication portal.

Zodra je de uitnodiging voor het betalen van je onderwijsvergoeding hebt ontvangen, is het belangrijk dat je (in Studielink) aangeeft hoe je de betaling wenst te regelen. Doe dit op tijd (in elk geval vóórdat je start met je studie). Zorg er ook voor dat je (het eerste gedeelte) van je onderwijsvergoeding op tijd betaalt, anders kun je niet starten met je studie.


Laat UM je diploma verifiëren

Nederlandse diploma’s
Heb je het diploma op basis waarvan je een plek in je opleiding aangeboden hebt gekregen verworven in Nederland? Dan zal DUO de verificatie van je diploma naar UM indienen. Verdere actie van jouw kant is niet meer nodig.

Niet-Nederlandse diploma’s
Heb je het diploma op basis waarvan je een plek in je opleiding aangeboden hebt gekregen verworven buiten Nederland? Dan moet je een gewaarmerkte kopie van je diploma sturen.

Heb je je vooropleiding buiten Nederland gedaan en ontvang je je diploma niet voor de start van jouw opleiding? Stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring.

Informatie over de eisen aan een gewaarmerkt kopie van je diploma en aan een afstudeerverklaring, en het adres waarnaar deze documenten verstuurd moeten worden, kun je vinden in de taakomschrijving in de MyApplication portal.
 

Zorg ervoor dat aan alle aanmeldings- en inschrijvingstaken is voldaan

UM kan je alleen inschrijven als je alle taken in de MyApplication portal hebt volbracht. Zorg ervoor dat dit het geval is, zodat je aanmelding en inschrijving afgerond kunnen worden en je je zo snel mogelijk kunt gaan voorbereiden op je studie.
 

Bevestiging van inschrijving

Als je bent ingeschreven voor je opleiding aan UM, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail van UM (in de inbox in de MyApplication portal) én van Studielink (per e-mail). Inschrijven geschiedt voor de duur van één studiejaar en is uitsluitend mogelijk na overlegging van het diploma. Je moet je inschrijving vóór 1 september van het desbetreffende studiejaar hebben afgerond. Pas als je hebt voldaan aan alle vereisten, inclusief betaling, ben je ingeschreven.

Rechten verbonden aan inschrijving
Eenmaal ingeschreven, heb je toegang tot het onderwijs en de toetsen van de pre-master en het gebruik va de universiteitsbibliotheek. Per vak heb je 1 herkansingsmogelijkheid. Voor het schriftelijk werkstuk is binnen het programma geen herkansingsmogelijkheid. Het programma start in september en dient binnen één academisch jaar te worden afgerond. Na afronding van het programma ontvang je een besluit van de faculteit over jouw toelaatbaarheid tot de master en - waar van toepassing - een civiel effect voortgangsverklaring.

UM e-mailaccount
Voordat je aan je studie begint, ontvang je de inloggegevens voor je UM e-mailaccount. Je UM e-mailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over je introductieprogramma en de start van je studie. Je privé e-mailadres wordt alleen gebruikt om je te informeren over het aanmeldings- en inschrijvingsproces.

Hoe beoordelen we je aanmelding?

Als je je voor een opleiding wil aanmelden, of bezig bent met een aanmelding, is het fijn om te weten hoe jouw aanmelding beoordeeld wordt. Meer informatie hierover vind je hieronder.

Op grond van de door jou aangeleverde documenten en de toelatingsprocedure neemt de UM een beslissing over je toelating. Wanneer een besluit is genomen over je toelating, ontvang je hierover een e-mail van de UM.

Meld je aan
via Studielink