Problem Based Learning

PBL

Probleemgestuurd Onderwijs

Met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) leer je op een andere manier dan gebruikelijk aan universiteiten. Je werkt in kleine onderwijsgroepen, neemt deel aan practica en hebt (veel) minder college.

Samen met zo’n twaalf tot vijftien medestudenten duik je onder begeleiding van een tutor in een vraagstuk uit de praktijk. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw.

Kortom: in PGO draait alles om jou, zijn docenten benaderbaar, leer je samen op een dynamische manier, waardoor je een assertieve professional wordt.

Wat zijn dan die ‘skills voor het leven’? Wetenschappelijk is bewezen dat PGO leidt tot:

 • materie echt begrijpen in plaats van alleen uit je hoofd leren
 • beter samenwerken, met z’n tweeën of in teams
 • kritisch en probleemoplossend denkvermogen
 • zelfstandiger studeren en werken
 • beter spreken en presenteren voor een groep

Hoe werkt PGO?

Oorspronkelijk draait PGO om zeven stappen (ook wel de zevensprong genoemd) die in een groepje van 10 tot 15 studenten worden doorlopen.
De zeven stappen zijn:

 1. de casus bespreken en zorgen dat iedereen begrijpt wat de kern van het probleem is
 2. definiëren wat de vragen zijn die moeten worden beantwoord om het vraagstuk te doorgronden
 3. brainstormen: wat weet de groep hier al over en wat zou een oplossing kunnen zijn?
 4. analyseren wat de brainstorm heeft opgeleverd en de resultaten groeperen
 5. leerdoelen formuleren voor de kennis die nog ontbreekt
 6. zelfstudie; alleen of in groepjes lees je boeken, volg je practica of colleges om kennis te verwerven
 7. nabespreking van de bevindingen

In de eerste bijeenkomst doorloop je de eerste vijf stappen. Daarna werk je alleen of in kleine groepjes aan een deel van de casus en in de tweede bijeenkomst bespreek je de resultaten met elkaar.

PGO in een notendop (Engelstalig).

Vier principes
Alles draait om vier moderne leerprincipes in PGO. Leren moet:

 • constructief zijn
 • zelfgestuurd zijn
 • een gezamenlijk proces zijn
 • in een relevante context passen

Vier voordelen van Probleemgestuurd Onderwijs

Het draait allemaal om jou
In een PGO-omgeving ben je (onder begeleiding) zelf verantwoordelijk voor wat je leert; het vraagt dus een actieve rol van je. Je analyseert problemen die vaak samenhangen met het wetenschappelijk onderzoek van de UM. Je neemt deel aan discussies, deelt kennis en formuleert je eigen leerdoelen samen met je groep. Het aantal onderwijsuren is aan de UM vaak relatief beperkt in vergelijking met andere universiteiten. Daarnaast vul je je week met zelfstudie en groepsopdrachten.

Je leert samen, op een dynamische manier
Door actief aan de slag te gaan met vraagstukken uit het echte leven, blijft de theorie beter hangen en leer je je inzichten op allerlei vragen toe te passen. De groepsleden hebben vaak een diverse culturele achtergrond, waardoor je een mooi inkijkje krijgt in culturele diversiteit, en de discussies levendig zijn. Grote kans dat je je ontpopt tot een betrokken wereldburger. Bovendien leer je essentiële vaardigheden, zoals het presenteren van standpunten, debatteren, tekstschrijven en samenwerken. Soms word je daarop ook beoordeeld, in plaats van een tentamen te maken.

Je docenten zijn goed benaderbaar en vaak inspirerend
De onderwijsgroepen worden begeleid door een tutor, daarom heten ze ook wel tutorgroepen. Soms is de tutor de docent of hoogleraar die het onderwijs zelf heeft ontwikkeld, soms is het een ouderejaars student. Deze studenten zijn zeer ervaren en geselecteerd op hun kwaliteiten. De tutor begeleidt het groepsproces, stelt kritische en belangrijke vragen, deelt kennis en ondersteunt waar nodig. Het contact met je tutor of docent is doorgaans laagdrempelig en informeel.

Je doet vaardigheden voor het leven op
Onze afgestudeerden illustreren dat Probleemgestuurd Onderwijs effectief is. Ze zijn assertieve, onafhankelijke en deskundige professionals, bedreven in het analyseren van complexe problemen. Ook zijn ze sterk in het verzamelen en structureren van informatie, het werken in internationale teams, het voeren en leiden van discussies en het vormen en presenteren van ideeën. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat PGO hiervoor effectiever is dan traditioneel onderwijs.

Goed om te weten:

 • je hebt twee keer per week een onderwijsgroep
 • naast de onderwijsgroep volg je colleges, practica of skillstrainingen; de hoeveelheid verschilt per opleiding en de inhoud is afgestemd op de probleem-casussen die je behandelt
 • vakken worden gegeven per blok; een blok duurt normaliter acht weken
 • elk blok of vak wordt afgesloten met een examen
 • in de praktijk verschilt de invulling van PGO per UM-opleiding; zo kunnen de groepjes kleiner of iets groter zijn en zijn er ook opleidingen die 'Project Based Learning' of 'Research Based Learning gebruiken'

Voorbeelden van PGO-vraagstukken

Benieuwd naar een PGO-opdracht? Tijdens onze voorlichtingsactiviteiten kun je meedoen met een sessie om het zelf te ervaren. Hier zijn drie (ingekorte) voorbeelden van actuele PGO-opdrachten aan de UM.

International Business
Modeketen Abercrombie & Fitch (A&F) lag flink onder vuur nadat een interview met de CEO, Mike Jeffries, in Salon Magazine een mediahype werd. Hij sprak over de segmentatiestrategie van het bedrijf, die op uitsluiting gericht was en vooral coole, sexy, jonge klanten wilde aantrekken. Aanvankelijk hield Jeffries vast aan zijn “uitsluitingsfilosofie”, omdat exclusiviteit een krachtig iets is, vooral voor luxemerken. Later kwam hij daarop terug. Terwijl de marketing segmentatiestrategie van A&F ook een negatieve impact had op het zelfbeeld van tieners, koos Dove tegelijkertijd voor een holistische, zelfvertrouwen bevorderende campagne, die richting vrouwen uitstraalde: ‘Jij bent mooi’. Je bespreekt aan de hand van deze casus diverse marketingaspecten met je groepsleden om de onderliggende mechanismen te begrijpen.

European Studies
Jij en een paar van je vrienden zijn klaar met de politieke sfeer in het land en in Europa. Na enig beraad hebben jullie besloten in de Europese politiek te willen stappen. Jij denkt aan een lidmaatschap van het Europees Parlement, terwijl je vrienden denken dat je meer invloed kunt hebben op bijvoorbeeld beleid als commissaris. Je bent niet overtuigd door hun argumenten en stelt je beslissing uit tot je meer onderzoek hebt kunnen doen. Welke vragen moet je allemaal beantwoorden om tot een plan van aanpak te komen?

European Public Health
De GGD in het Duitse Aken meldt aan de Maastrichtse GGD dat een huisarts in het Belgische Luik hen heeft geïnformeerd over een geval van open tuberculose bij een 39-jarige elektricien. Blijkbaar werkt de man voor een zeer gespecialiseerd installatiebedrijf en was hij daarvoor onlangs in ziekenhuizen in Aken en Maastricht aan het werk. Uit nader onderzoek blijkt dat hij meestal met het openbaar vervoer naar zijn werk reist. Een paar dagen later komt er een tweede melding van open tbc binnen, dit keer bij een Maastrichtse treinreiziger. Bij dit probleem kunnen mogelijke onderzoeksvragen zijn: Hoe wordt tuberculose verspreid? Wat zijn de risicofactoren? Welke nationale en internationale maatregelen zijn nodig om het verder verspreiden van de ziekte te voorkomen?

Hoe is het om Probleemgestuurd Onderwijs te volgen? Onze studenten vertellen je meer.