Klimaatbewust vliegen (winnend voorstel)

Projectvoorstel (pdf, Engels)

Dit voorstel beschrijft een beleidskader dat als uitgangspunt moet dienen om de ‘vliegcultuur’ aan de UM om te buigen naar een holistisch, klimaatbewust gebruik van het vliegtuig. Het doel is om de leden van de UM-gemeenschap te motiveren om te kiezen voor vervoer met een lage CO2-uitstoot, en hen in die keuze te steunen. Daarnaast moet het bewustzijn over de noodzaak van reizen vergroot worden. Dit draagt bij aan een nieuwe academische cultuur, waarin langeafstandsreizen voor werk niet worden gezien als noodzakelijk voor een succesvol internationaal netwerk en dito wetenschappelijke carrière.

In het voorstel draagt een medewerker Duurzaam Reizen verantwoordelijkheid voor het informeren en ondersteunen van de UM-gemeenschap bij het maken van keuzes op het gebied van reizen, in termen van CO2-uitstoot en gebruiksvriendelijkheid, en afhankelijk van de bestemming. Daarnaast wordt voorgesteld om 100 procent van de uitstoot als gevolg van vliegreizen van leden van de UM-gemeenschap te compenseren, door te investeren in een intern UM-fonds voor het beperken van vliegreizen. Het fonds maakt deel uit van een groter systeem voor het vergaren van financiële middelen om klimaatvriendelijk reizen en andere duurzaamheidsprojecten van de UM mogelijk te maken.

Gezondheid en welzijn in gebouwen (2e plaats)

Projectvoorstel (pdf, Engels)

Het beleidsvoorstel is gericht op de beschikbaarheid van water, de kwaliteit van het eten en het creëren van ontspanningsruimtes op de Randwyck-campus, op basis van de WELL Building Standard.

Om de beschikbaarheid van kraanwater te vergroten zullen er in UNS50 tappunten worden geïnstalleerd. Er is al contact geweest met WML over dit onderwerp, die een tappunt aanbood met korting. Een ander voorstel is het promoten van gezond voedsel door middel van een verkeerslichtensysteem voor het vet- en caloriegehalte van het eten dat in UNS40/50 wordt verkocht. Het stoplichtsysteem zal verder worden uitgewerkt in een masterscriptie. Een ander voorstel over het vergroten van het bewustzijn over gezondere voeding heeft betrekking op het inzetten van de social media van de UM, m-health-tools of blogs.

Het team werkte ook een voorstel uit voor een permanente ontspanningsruimte in de UB Randwyck, uitsluitend gereserveerd voor contemplatie en meditatie, en die voorzien is van fitballen, een yoga-instructieboek, banken, meditatiekussens en literatuur over het omgaan met stress. Het HUE-lichtsysteem van Philips, met de opties ‘ontspannen’, ‘lezen’ en ‘concentreren’ maakt ook deel uit van het voorstel. Diverse andere ideeën, waaronder het aanbieden van lessen en het beperken van het gebruik van telefoons, moeten nog verder worden uitgewerkt.

Ontwikkelen van competenties voor UM-medewerkers

Projectvoorstel (pdf, Engels)

Het team hanteerde een tweeledige aanpak: de behoefte van medewerkers vaststellen aan vaardigheden en competenties op het gebied van duurzaamheid, en een specifieke case study: een praktische oplossing vinden voor het plastic afval dat de laboratoria van de universiteit produceren, zoals handschoenen. De eerste stap van het project is het creëren van trainingen, de tweede is het ‘opvoeden’ van medewerkers in het duurzaam omgaan met afval.

Samen met Sustainable UM2030 werd een enquête opgesteld om uit te vinden welke voorkeuren men heeft met betrekking tot thema’s en trainingformats op het gebied van duurzaamheidscompetenties. De enquête kan nog steeds worden ingevuld. Op basis van de definitieve uitkomst ervan zal een plan van aanpak worden geschreven. Ideeën voor de training zijn onder meer workshops, online lezingen, videoclips, teamtrainingen per faculteit, inspirerende gastsprekers die best practices delen, en het bevorderen van informeel leren door ruimtes, tijd en middelen ter beschikking te stellen.

Het voorstel over plastic afval in laboratoria voorziet in een nauwe samenwerking met Precious Plastic Maastricht, een studentenorganisatie die zich bezighoudt met het creëren van nieuwe, nuttige producten met plastic afval als grondstof. Het doel is het op gang brengen van een duurzame cyclus voor het plastic dat in laboratoria gebruikt wordt.

Natuurinclusieve campus: FASoS Green Space

Projectvoorstel (pdf, Engels)

Het voorstel van het team Natuurinclusieve Campus van FASoS is gericht op het veranderen van twee derde van het terrein achter de Turnzaal en Grote Gracht 76 (momenteel een betonnen vlakte en een parkeerplaats) in een duurzame groene ruimte en een grote studietuin. De tuin zoals het team die voor ogen staat, heeft meerdere niveaus, waardoor er een hoge mate van biodiversiteit gecreëerd kan worden, waarin Europese inheemse soorten de hoofdrol spelen. Het terrein zou verbonden moeten worden met de naastgelegen tuin van De Beyart.

De transformatie heeft meerdere doelen: er zal meer ruimte komen, die niet alleen als koolstofreservoir zal fungeren, maar ook een aantrekkelijke locatie zal zijn voor medewerkers en studenten van de UM, om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Het project zal de UM ook de mogelijkheid bieden om een partnerschap aan te gaan met de gemeente Maastricht bij het ontwikkelen van stedelijke natuur. Ten slotte is het de verwachting dat de gebruikers van het gemeenschappelijk natuurgebied het terrein meer zullen gaan respecteren, wat zal resulteren in gedragsverandering.

Natuurinclusieve campus: een publieke buitenruimte op de Randwyck-campus

Projectvoorstel (pdf, Engels)

Het doel van het voorstel van het Natuurinclusieve Campus-team van de Randwyck-campus is het bevorderen van het welzijn en de lokale biodiversiteit van de groene ruimtes op Randwyck.

De kern van het voorstel is verbinding zoeken met de natuur. Het voorstel bevat onder meer een visualisatie van de publieke ruimte, waarin beter gebruik wordt gemaakt van de groene ruimtes voor UNS40. Er zullen onder meer zitgelegenheden (bankjes en grote stenen) op het terrein geplaatst worden. Het belangrijkste onderdeel is een tuin die uit drie verschillende delen bestaat: een gemeenschapstuin, een gedeelte om te ontspannen en een plek voor activiteiten.

De drie delen van de tuin worden ontworpen aan de hand van de voorkeuren die uit een enquête naar voren zijn gekomen, en alle planten worden geselecteerd op hun biodiversiteit. Het ontspanningsgedeelte zal een ‘zintuigentuin’ worden: lokale bessenstruiken om van te proeven, een blotevoetenpad om te voelen, windgongen om naar te luisteren, een bloemencirkel om aan te ruiken en de algehele aankleding om naar te kijken. De ideeën voor de activiteitenplek moeten nog worden uitgewerkt, maar zullen gericht zijn op bewegen in de buitenlucht.

  • Klimaatbewust vliegen (winnend voorstel)

  • Gezondheid en welzijn in gebouwen (2e plaats)

  • Ontwikkelen van competenties voor UM-medewerkers

  • Natuurinclusieve campus: FASoS Green Space

  • Natuurinclusieve campus: een publieke buitenruimte op de Randwyck-campus