header sum 2030

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van de UM. Nog belangrijker, wij streven ernaar dat in 2030 duurzaamheid verweven is in het DNA van de hele organisatie.

Universiteit Maastricht gelooft dat een duurzame wereld bereikt kan worden door onderzoek in te zetten als katalysator voor vernieuwing, onderwijs in te zetten voor kennisverspreiding en bewustwording en een goed voorbeeld te geven door een duurzame bedrijfsvoering. UM wil graag bijdragen aan het bereiken van de  Sustainable Development Goals (SDG’s) en een echte impact maken door UM-brede multi- en interdisciplinaire expertise.

Om dat doel te bereiken heeft de UM de taskforce Sustainable UM2030 opgezet die aan de slag gaat met duurzaamheidsthema's. De taskforce bestaat uit onderzoekers, docenten, faculteitsliaisons en UM beleidsmakers die samenwerken met studenten van Green Office.

Nieuws

More news items
 • Ondernemers uitdagen om hun bedrijfsactiviteiten te moderniseren. Dit staat centraal bij de New Business Models (NBM) conferentie die in 2023 wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht.

 • sustainability hub

  De Sustainability Hub

  De hub voor duurzaamheid

  De Maastricht Sustainability Hub is een uniek initiatief! Het is een hub die is gewijd aan samenwerking, experimenteren en kennisuitwisseling tussen verschillende studenten en studentenorganisaties met een actieve interesse in duurzaamheid. 

 • ‘De (gas)prijs van thuiswerken is te hoog voor werknemer én maatschappij’. Dit betogen Linde Kattenberg en Martijn Stroom in Parool.

 • De plotselinge en extreme stijging van de energieprijzen en de daaropvolgende hoge inflatie is een aanzienlijke negatieve schok voor de economie, waarbij zowel huishoudens als bedrijven zwaar getroffen worden. Inflatiebestrijding is een taak voor beleidsmakers, met name voor de centrale banken.

 • Terwijl de energiecrisis ons meer dan ooit dwingt om kritisch naar het klimaat in onze gebouwen te kijken is het belangrijk om het welzijn van de gebruikers niet uit het oog te verliezen

 • UM-onderzoeker Simone Schleper probeert tot de kern te komen van duurzaamheidsvraagstukken door terug te gaan in de geschiedenis. 

 • Onderzoek laat zien waar tekorten op de arbeidsmarkt het halen van het klimaatdoel kunnen belemmeren

 • De jury van de Marc Cornelissen Brightlands Award heeft uit maar liefst 28 inzendingen – een record - de zes genomineerden geselecteerd die binnenkort pitchen voor een van de drie finaleplaatsen. Op 21 september strijden zij op Brightlands Maastricht Health Campus voor een plek in de finale en uiteraard om de award te winnen. 

 • In zijn afscheidscollege op 8 september a.s. zal Prof. dr. Ruud G.A. Vergoossen, Hoogleraar International Financial Accounting, aangeven welke kansen en bedreigingen hij ziet ten aanzien van duurzaamheidsverslaggeving. Ook gaat hij in op de rol van de accountant. 

 • Iedereen merkt het: de prijzen stijgen. De inflatie was in jaren niet zo hoog.

 • Investeerders gaan steeds vaker in gesprek met bedrijven over hun impact op het milieu en de maatschappij. In jargon heet dit engagement. Dit lijkt vruchten af te werpen. Dat blijkt uit een onderzoek door de Universiteit Maastricht.

 • Een broek die na een jaar scheurt, een laptop die maar drie jaar meegaat. We blijven maar kopen, en weggooien, en kopen. We wéten dat het onze planeet kapotmaakt, maar we laten het gebeuren. Hoogleraar duurzaam bedrijfsleven Nancy Bocken onderzoekt hoe we dat patroon doorbreken.

 • Sinds dit academisch jaar is de Universiteit Maastricht een opleiding rijker: de bachelor Circular Engineering. Kersverse programmadirecteur Gavin Phillips en eerstejaars Maria en Lea vertellen over het hoe en waarom van deze studie, die studenten helpt om bestaande én toekomstige duurzaamheidsuitdagingen aan te kunnen gaan.

 • Sustainable UM 2030 heeft drie projecten gehonoreerd met een duurzaamheidsbeurs voor onderwijs.

 • Schiet het wel op met de duurzame transitie? Eén ding is zeker: aan de duurzaamheidswetenschap zal het niet liggen.

 • Nu de gasprijzen de pan uitrijzen door de problemen in Rusland en Oekraïne worden we opeens met onze neus op de feiten gedrukt: we moeten zuiniger worden met energie!

 • In april verschijnt ReShaping Plastics, een nieuw baanbrekend rapport dat ons op weg helpt naar een circulair, klimaatneutraal kunststofsysteem in Europa.

 • Zou het milieu erbij gebaat zijn als we plastic vervangen door papier of glas? Nee, is het verrassende antwoord van Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics. Zij pleit voor een alternatieve aanpak, gericht op meer bewustwording en kennis op het gebied van recycling.

 • Wetenschappers van de Universiteit Maastricht gaan een groot onderzoeksprogramma leiden naar de gezondheidseffecten van klimaatadaptatie op het platteland. In dit programma, MANTRA, slaan onderzoekers van onder meer Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Wageningen University & Research, Hogeschool Leiden het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving en Naturalis de handen ineen.

 •  De Universiteit Maastricht is met de locatie Tapijn, ook bekend als de voormalige militaire kazerne, de meest gezonde universiteit van Europa!

 • Een huisdier is niet alleen goed voor het hart, maar maakt ook gelukkiger.

 • Het nieuwe internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ krijgt een financiële impuls van 9,6 miljoen euro vanuit het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie.

 • The Fair and Smart Data (FSD) spearhead held on December 8th 2021, its first Webinar titled “Fair and Smart Data – Create a Better World on a Liveable Planet."

 • Hoe kunnen bedrijven sneller, beter, effectiever en efficiënter reageren op de uitdagingen van onze tijd? De winnaars van de toekomst experimenteren met nieuwe organisatieconcepten.

 • Laura von Allwörden toog naar Glasgow en zag hoe de gedelegeerden van COP26 met behulp van overdoses cafeïne de augiasstal van wereldwijde multilaterale besluitvorming probeerden te reinigen, in een poging om de wereld te redden.

 • Hoogleraar Yvonne van der Meer zoekt uit hoe bedrijven de duurzaamheid van hun product kunnen verbeteren. Ze pluist daarbij elk materiaal uit en legt de hele levenscyclus bloot.

 • Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector ontvangen samen 47 miljoen euro aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Door samen te werken in deze innovatieprogramma’s willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene mobiliteit. 

 • Nederlandse beursondernemingen moeten verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve effecten die hun bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketen hebben op mens en planeet door hun bedrijfsstrategie veel meer dan nu af te stemmen op de planetary boundaries. Het gaat dan niet alleen om het afremmen van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook om het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak om circulair te denken en te handelen.

 • Klimaatverandering, kansenongelijkheid, een wereldwijde pandemie: onze wereld kent grote uitdagingen. Een duurzame, stabiele economie is harder nodig dan ooit, stelt hoogleraar International Economics Mark Sanders van Maastricht University.

 • Overbodige fietsen worden opgeknapt door Stichting Fietsbank Maastricht

 • Yvonne van der Meer - hoogleraar Sustainability of Chemicals and Materials: '" Duurzame keuzes zijn niet gemakkelijk".

 • Hoe maak ik de meest duurzame productkeuze?

 • Rethinking plastic

  Fijn wonen in plastic

  AMIBM onderdeel van 'Rethinking Plastic House' om aandacht te vragen voor duurzaam plastic.

 • In de nieuwe bacheloropleiding, Circular Engineering, leren studenten hoe ze productieprocessen in verschillende industrieën zo circulair mogelijk in kunnen richten.

 • Deelnemers aan het Pensioenfonds Detailhandel willen dat er duurzaam geïnvesteerd wordt, zelfs als dit minder beleggingsrendement oplevert. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit Maastricht in 2018, en is bevestigd tijdens een tweede onderzoek in 2020. 

 • Hoe krijgen we burgers betrokken bij de duurzaamheidstransitie? Wanneer komen ze in beweging? Wat voor oplossingen kunnen op brede steun in de samenleving rekenen en hoe vinden we die? Wat betekent zo’n aanpak voor hoe de overheid te werk moet gaan, en welke rollen burgers en ondernemers krijgen? Op welke barrières stuiten duurzame oplossingen bij allerlei instituties en hoe kunnen die weggenomen worden?

  In deze studie proberen Joop de Kraker & René Kemp  (Maastricht Sustainability Institute) antwoord te geven op deze vragen.

 • Hoe krijgen we burgers betrokken bij de duurzaamheidstransitie? Wanneer komen ze in beweging? Wat voor oplossingen kunnen op brede steun in de samenleving rekenen en hoe vinden we die? Wat betekent zo’n aanpak voor hoe de overheid te werk moet gaan, en welke rollen burgers en ondernemers krijgen? Op welke barrières stuiten duurzame oplossingen bij allerlei instituties en hoe kunnen die weggenomen worden?

  In deze studie proberen Joop de Kraker & René Kemp  (Maastricht Sustainability Institute) antwoord te geven op deze vragen.

 • In een brief aan pensioenfonds ABP (dat de pensioenen van UM-medewerkers beheert) vraagt de UM om een planmatige aanpak waarmee het fonds zo spoedig mogelijk de banden kan verbreken met sectoren die een verbintenis hebben met fossiele brandstoffen. “De klimaatcrisis is een van de grootste bedreigingen voor onze globale samenleving”, schijft het College van Bestuur.

 • Onderzoekers van de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij acht projectvoorstellen in het kader van de Green Deal-oproep van de Europese Commissie, die vorig jaar werd gelanceerd.

 • De Faculty of Science & Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht start in september 2021 met een nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’. Deze opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, maar over diverse disciplines heen kan kijken.

 • UM-studenten Vincent en Laura Nieboer bedachten een laagdrempelig concept om boeren wereldwijd te helpen om de uitputting van landbouwgronden te stoppen. Ze pitchten hun idee recent bij de ‘Little big talks’ ter gelegenheid van 80 jaar materialeninnovatie en chemie op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

 • Vanaf 15 januari wordt de duurzame zoekmachine Ecosia als standaard ingesteld op 800 Student Desktops (SDT) in beide bibliotheeklocaties en de computerruimtes op Randwyck. Hij kan ook op elke andere UM werk- en studieplek ingesteld worden. De inkomsten die Ecosia genereert met hun advertenties gebruiken ze om bomen te planten.

 • Het MaastrichtMBA programma van UMIO veroverde een indrukwekkende 16e plek in de onlangs gepubliceerde duurzaamheidsranking ‘Better World MBA Ranking 2020’, georganiseerd door Corporate Knights.

 • Een nieuwe waardeketen opzetten van agro naar chemie, dat is een uitdaging waar Brightlands Chemelot Campus in Geleen en Brightlands Campus Greenport Venlo momenteel bij betrokken zijn.

 • De verstrengeling tussen de olie-industrie en de wetenschap is een van de pijlers onder Cyrus Mody's onderzoek naar hoe om te gaan met duurzaamheid in tijden van schaarste. Hij ontving hiervoor dit jaar een NWO Vici-beurs.  

 • Bij onderwijs over duurzaamheid heb je een interdisciplinair team van docenten aan boord nodig. Sustainable UM2030 organiseerde een bijeenkomst waarin docenten van verschillende faculteiten hun ideeën voor duurzaamheidscursussen aan studenten presenteerden.

 • Vorige week was het de Nationale Week Zonder Vlees. Daarom organiseerde Green Office evenementen over voedsel tijdens hun Sustainability & Food week.

 • UM krijgt inzicht in wat medewerkers en studenten het belangrijkste vinden wat betreft duurzaamheid en we verzamelen veel goede ideeën die uitgevoerd kunnen worden.

 • In 2018 ontvingen UM-student Liza Diane Gordin en een aantal medestudenten een beurs van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL, voor de oprichting van de eerste ‘student food cooperative’ van de Benelux.

 • Om de omschakeling naar duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen gaan Universiteit Maastricht en bodemzorg Limburg de voormalige stortplaats Belvedere geschikt maken voor het plaatsen van zonnepanelen.

 • Het team van Precious Plastic Maastricht heeft ambitieuze plannen voor de toekomst, met als ultieme doel de realisatie van vier zelfgebouwde recyclingmachines voor plastic afval. ‘‘De nieuwe norm op het gebied van plastic in Maastricht moet worden: wat in Maastricht is, blijft in Maastricht.” 

 • Ben jij iemand die zich op buitengewone wijze inzet of wil inzetten voor de verduurzaming van de UM en haar omgeving, of de maatschappij? Of ken jij iemand of een team dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op bestuurlijk, wetenschappelijk of dienstverlenend terrein op het gebied van duurzaamheid? Aarzel dan niet en ding mee naar UM Duurzaamheidsprijs 2019!

 • Vanaf oktober hebben we een gloednieuw Green Office en zij willen zich graag voorstellen! Green Office heeft als doel de stem van de student te vertegenwoordigen als het gaat om duurzaamheid aan de UM.

 • De UM organiseert een symposium om samen met onderzoekers een strategie te ontwikkelen voor duurzaamheidsonderzoek en duurzaam onderzoek. Hoogtepunten zijn de resultaten van een survey over bestaand onderzoek en een discussie om onze visie op een duurzame UM in 2030 te bepalen.

 • Op 23 september vond de kick-off van het GREENER-project plaats op Chemelot in Geleen. Alle projectpartners uit Vlaanderen en Nederland waren aanwezig en hadden een vruchtbare discussie.

 • Het ontwerp voor de renovatie van de voormalige Tapijnkazerne is bekroond met het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat. Het certificaat is behaald met een score van maar liefst 80,14 en krijgt daarmee de titel “excellent”.

 • De wereldwijde klimaatverandering gaat de studenten Arthur Bribosia en Marion Meyers aan het hart. Daarom besloten ze zelf tot actie over te gaan. Afgelopen mei kregen ze 3000 mensen de straat op voor de eerste klimaatmars in Maastricht, tijdens de volgende mars op 20 september hopen ze op 5000 deelnemers.

 • Het nieuwe academische jaar is gestart, dus tijd voor wat goede voornemens! Dit zijn de vier duurzame plannen waar de UM aan gaat werken.

 • Vanaf april t/m juli 2019 heeft er een enquête onder bachelor studenten plaatsgevonden om te peilen of ze geïnteresseerd waren in deelname aan een nog op te zetten minor over duurzame ontwikkeling. De resultaten van de enquête waren over het algemeen positief tegenover een minor. De taskforce Sustainable UM2030 heeft nu een projectplan geschreven om de minor mogelijk te maken vanaf het academische jaar 2020-2021.

 • Studenten van de Biobased Materials master wonnen de derde prijs in de Biobased Innovation Student Challenge Europe met hun idee om ‘afvalolie’ om te zetten in vinylesterhars.

 • Vanaf 2012 heeft de SustainaBul (een woordspeling, als een 'bul', de graad die je krijgt als je aan de universiteit studeert) de duurzaamheid van de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen gerangschikt. De ranglijst wordt elk jaar samengesteld door Studenten voor Morgen, een Nederlands studenteninitiatief. Deelnemende instellingen moeten een vragenlijst invullen om het duurzaamheidsniveau van hun onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en integrale aanpak te beoordelen. Deze maand werden de resultaten van de ranglijst van 2019 gepresenteerd. In de ranglijst van dit jaar namen 16 Nederlandse hogeronderwijsinstellingen deel. De Universiteit Maastricht eindigde op plaats 6, drie plaatsen hoger dan vorig jaar.

 • Studenten die demonstreren tegen klimaatverandering. Hm, dat klinkt niet echt als nieuws. Dat doen studenten al sinds mensenheugenis. Students for Climate is zich bewust van het cliché, dus gooide de organisatie het over een andere boeg bij hun actie eerder deze maand.

 • Precious Plastic Maastricht richt momenteel een lokale recyclingwerkplaats in waar plastic afval wordt omgezet in complete nieuwe producten, zoals prullenbakken, balken, 3D-printer-filament, en nog veel meer.

 • Green Impact Challenge

  Impact boven imago

  Green Impact, de duurzaamheidswedstrijd van de UM, nadert de eindstreep. Het team van de Faculty of Science and Engineering doet het heel goed, en dat terwijl hun cijfermatige aanpak soms niet helemaal strookt met waar de focus meestal ligt: bewustwording in plaats van oplossingen…

 • Op 15 februari was het nationale Warmetruiendag. Meer dan 200.000 mensen hebben deelgenomen door hun verwarming die dag één graad lager te stoken. Onze universiteit heeft zelfs een hele week de verwarming lager gezet in het merendeel van haar gebouwen. We willen iedereen bedanken voor het (al dan niet vrijwillig) meedoen. De reacties waren erg divers van: ‘laten we dit het hele jaar doen’ tot ‘ik moest mijn jas aanhouden’.

 • Doel in hun onderzoek was het ontwikkelen van biobased composteerbare sokken van polymelkzuur (PLA), erkend als duurzaam en milieuvriendelijk en is een biologisch afbreekbaar en composteerbaar polymeer verkregen uit jaarlijks hernieuwbare bronnen.

 • Na een paar jaar meegedaan te hebben aan de nationale Warmetruiendag, gaat de Universiteit Maastricht dit jaar een stap verder en organiseert een WarmetruienWeek, van 11 tot en met 15 februari.

 • De inzet van de UM om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN na te leven en in 2030 een duurzame universiteit te zijn, krijgt steeds meer gestalte. De eerste groene scheuten zijn overal zichtbaar – metaforisch gezien, want het ziet er naar uit dat de winter voorlopig nog niet voorbij is...

 • Het verduurzamen van de universiteit vergt meer dan alleen het besparen van energie en verminderen van afval. Iedereen moet eraan meewerken. Daarom zijn twee van de therma's van Sustainable UM2030 onderwijs en onderzoek. Het team van Sustainable UM2030 heeft afgelopen december een brainstorm middag georganiseerd met medewerkers en studenten om te praten over onderwijs en onderzoek en hoe ze verbonden zijn met duurzaamheid.

 • Op de plek waar nog niet zo lang geleden jonge theatermakers zich presenteerden aan het publiek, wonen nu vijftien studenten en ‘anders ontwikkelden’ samen.

 • As part of our commitment to the Sustainable Development Goals, UM wants to have a zero carbon footprint by 2030. Even an occasional hand in the cookie jar of veganism goes a long way towards that.

 • De introductieweek van de Universiteit Maastricht, INKOM, was dit jaar de meest duurzame van alle Nederlandse introductieweken.

 • Maastricht University is proudly announcing an opening for a delegate position for an inspiring young Maastricht University leader for this year’s One Young World Summit (The Hague, 17-20 October 2018)

 • De UM-studenten Elisa Etrari, Anna Reyneri en Becca Bowers runnen de Library of Things. Zoals de naam al doet vermoeden, kun je er lid worden, iets kiezen uit de onlinecatalogus of gewoon wat rondneuzen, en vervolgens leen je wat je nodig hebt en breng je het na afloop weer terug.

 • De opening van het academisch jaar 2018-2019 stond geheel in het teken van duurzame ontwikkeling. De UM heeft de ambitie om in 2030 een duurzame universiteit te zijn, met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN als leidend principe. Het nieuwe duurzaamheidsprogramma SUSTAINABLE UM 2030 richt zich op drie pijlers: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

 • Het aantal gebouwen met een duurzaamheidscertificaat is in grote steden fors gegroeid, aldus de jaarlijkse U.S. Green Building Adoption Index, uitgebracht door CBRE en Universiteit Maastricht.

 • In het bestuursgebouw van de UM geluiddempende komen wandpanelen die zijn gemaakt van textielafval, gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Duurzaamheid heeft zich definitief genesteld in de economenwereld. Geen rekensommetje meer zonder aandacht voor milieueffecten, verantwoord ondernemen en de lange termijn.

 • ‘Foodsharing Maastricht’ is een studenteninitiatief dat overgebleven voedsel verzamelt van lokale supermarkten en hotels. Iedereen die wil, kan dit in gebouw X op de Tapijnkazerne ophalen.

 • Onderzoekers van ICIS, het wetenschappelijk instituut voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit Maastricht, zijn in kader van het EU Horizon 2020 project ENERGISE, op zoek gegaan naar projecten die duurzame verandering willen brengen in de energieconsumptie van mensen. Samen met tien onderzoekspartners  werd informatie verzameld over meer dan 1.000 projecten en initiatieven in 30 Europese landen. Deze informatie is nu voor iedereen beschikbaar in de grootste database van Europa op dit gebied.

 • UM als eerste Europese onderwijsinstelling geregistreerd voor de WELL Building Standard.

 • Vastgoedinvesteerders hebben financieel baat bij het bezit van duurzame gebouwen. Dat stelt universitair hoofddocent Nils Kok, verbonden aan de School of Business and Economics van Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek naar de financiële effecten van duurzame bouw wordt bediscussieerd in een artikel in de Huffington Post

 • De studievereniging van de masteropleiding Sustainability, Science and Policy, ASAP, bezit sinds een jaar of vier een volkstuin in Maastricht aan de Mergelweg. Onder de bezielende leiding van Colin Laviolette onderhoudt een achttal studenten de tuin.

Wil je meer nieuws, artikelen en video's bekijken over duurzaamheid aan de UM? Bekijk dan de themapagina UM & duurzaamheid.

Agenda

Nieuwsbrief Sustainability@UM

Blijf op de hoogte van al het nieuws omtrent duurzaamheid aan de UM! Meld je nu aan en ontvang het laatste nieuws.

Klik hier om je aan te melden!