Ziektelastmeter COPD geeft patiënt en arts grip op behandeling

De kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg van COPD-patiënten verbetert als bij de behandeling de COPD-ziektelastmeter wordt gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. De ziektelastmeter betrekt de patiënt meer bij de behandeling. De resultaten van de studie zijn onlangs gepubliceerd in the British Medical Journal.

Arts en patiënt vullen ieder half jaar een vragenlijst in. Een computerprogramma verwerkt de antwoorden in een grafiek met ballonnen. De grafiek laat in één oogopslag zien op welk terrein de patiënt vooruitgang heeft geboekt en aan welke aspecten van de behandeling de arts en de patiënt meer aandacht moet besteden. Zo krijgen beiden meer grip op de behandeling.

Uit de wetenschappelijke studie bleek dat 22% van de 148 patiënten die zonder ziektelastmeter zijn behandeld na anderhalf jaar een klinisch relevante verbetering in kwaliteit van leven had. Van de 146 COPD-patiënten die met behulp van de ziektelastmeter behandeld werden was dit 34%. Ook de ervaren zorg was in de laatste groep significant verbeterd.

De Long Alliantie Nederland (LAN) waarin alle zorgverleners op het gebied van COPD (longartsen, huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten) vertegenwoordigd zijn, heeft mede op basis van dit onderzoek besloten de ziektelastmeter COPD  op grote schaal te gaan toepassen.

 Klik hier voor het artikel.

Op 9 november 2016 vindt er in Maastricht een symposium plaats over de Ziektelastmeter COPD, waar onder andere minister Edith Schippers en professor Ab Klink hun visie zullen geven op deze nieuwe ontwikkeling.

Aanmelden voor het symposium kan tot 26 oktober 2016 via /nijdeken@longalliantie.nl.

Lees ook

  • Tijdens zijn afscheidscollege heeft hoogleraar gezondheidsbevordering Nanne de Vries de Tanspenning ontvangen, de hoogste UM-onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de universiteit.

  • Aardbeving Marokko

    Aardbeving Marokko

    Wij zijn als UM-gemeenschap diep geraakt door de verwoestende aardbeving die Marokko heeft getroffen. We leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door deze ramp.