Yvonne van der Meer nieuwe voorzitter KNCV

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 21 juni 2022 is prof.dr. Yvonne van der Meer benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.

Yvonne van der Meer is sinds 2019 full professor Sustainability of Chemicals and Materials aan de Universiteit Maastricht, wetenschappelijk vice-directeur van het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials en lid van het Educational Program Committee van de masteropleiding Biobased Materials.

Van der Meer vervult verder de functie van wetenschappelijk coördinator bij Biobased Value Circle, een Europees Marie Sklodowska-Curie Industrial Doctorate program. Ze leidt daarnaast het Sustainable Research-deel van het Sustainable UM2030 programma en is lid van de Sustainability Advisory Group van het York Maastricht Partnership.

De rode draad door Van der Meers carrière wordt gevormd door duurzaamheid en biobased materialen. Dat begon na het behalen van haar doctoraat aan de TU Delft toen ze als beleidsadviseur ging werken bij NWO. Vanaf 2008 is ze verbonden aan de Universiteit Maastricht en richtte daar de onderzoeksgroep Biobased Materials op, waar ze in 2015 hoofd van werd.

Na een jaar vicevoorzitterschap bij de KNCV nam ze op 21 juni 2022 de rol van voorzitter over van prof.dr. Jeroen Cornelissen. Cornelissen zal nog twee jaar actief blijven in het bestuur als vicevoorzitter.

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) is de beroepsvereniging die de belangen behartigt van de chemie, life sciences en procestechnologie in Nederland. Haar leden zijn werkzaam in het bedrijfsleven, onderwijs en overheid of studeren aan één van de universiteiten, hogescholen en MBO’s in Nederland. Naast belangenbehartiging en de organisatie van netwerkactiviteiten draagt de KNCV bij aan een juiste beeldvorming en berichtgeving over chemie.

Lees ook

  • Quantum Computers

    Wat is Kwantum?

    Atomen en de kleinere elementaire deeltjes gedragen zich op vreemde, soms onvoorspelbare manieren. Het klinkt vreemd, maar juist die onvoorspelbaarheid geeft een kwantumcomputer zijn kracht. Exacte berekeningen maken, met ongekende mogelijkheden en op een manier die natuurkundigen nog steeds niet...

  • Gerco Onderwater onderzoekt hij de smaak van het heelal en bewaakt hij de smaak van het Maastricht Science Programme. Tijdens zijn oratie, 31 mei, gaf hij een voorproefje van zijn werk voor beiden. 

  • De perfecte recycling van kunststoffen uit huishoudelijk afval komt een stap dichterbij dankzij onderzoek naar de monitoring van de kwaliteit tijdens alle fasen van de recycling. De Universiteit Maastricht, het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics en hun partners, krijgen een overheidssubsidie...