Werken aan de andere kant van de grens: een bureaucratisch doolhof

De Halloween Brexit heeft niet plaatsgevonden. De aanloop naar de Brexit maakte echter duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om zomaar de EU-banden af ​​te snijden. Want wanneer het Verenigd Koninkrijk (VK) vertrekt uit de EU, dit grote gevolgen zal hebben voor de manier waarop haar grenzen werken. Nu is het vrij eenvoudig om naar het VK te reizen en te verhuizen, terwijl Brexit dit veel moeilijker zal maken. Het vrije verkeer van werknemers is echter een belangrijk idee waarop de EU is gebouwd. Onderzoeker van Universiteit Maastricht Bastiaan Didden onderzocht hoe het vrije verkeer van werknemers in Nederland, België en Duitsland in de praktijk werkt. Hij onderzocht hoe de EU-grenzen van invloed zijn op pensioenen, sociale zekerheid en belastingen bij het werken over de grens.

Didden, promovendus in fiscaal recht, heeft ontdekt dat er nogal wat onzekerheden zijn over deze onderwerpen. Dit komt omdat de EU-lidstaten grotendeels onafhankelijk zijn wat betreft hun belastingen, pensioenen en sociale zekerheidsregels. Met meer dan 1,4 miljoen grensarbeiders in de EU (in 2017) staan ​​de pensioenen van een aanzienlijk aantal EU-burgers op het spel. Omdat het kan zijn dat het pensioen dat je opbouwt in Duitsland, niet kan worden voortgezet in België wanneer je daar begint te werken bijvoorbeeld.

Lappendeken aan regels

Volgens Didden is er geen algemeen beleid voor deze problemen. Landen komen dus met hun eigen oplossingen, waardoor een lappendeken van regels en voorschriften ontstaat. Dit leidt tot veel extra administratie en kosten voor werknemers. Het maakt het moeilijker voor burgers om te werken waar ze maar willen. Didden zegt dat landen bij deze kwesties nauwer moeten samenwerken en bij het schrijven van nieuw nationaal beleid de effecten voor grensoverschrijdende werknemers moeten meenemen. Vorige maand werd bijvoorbeeld besloten dat Nederlandse werknemers die in België wonen geen extra belasting in België hoeven te betalen voor hun pensioen.

In verscheidenheid verenigd

Didden zegt: “Er moet meer afstemming zijn als het gaat om grensoverschrijdende mobiliteit. Net als het Europese motto: in verscheidenheid verenigd”. De EU staat voor open grenzen, dus ook de pensioenopbouw moet hiervan profiteren. Didden kwam met fiscaal advies voor zowel Europees beleid als nationaal beleid voor het verbeteren van grensoverschrijdende pensioenopbouw. Hopelijk komt dit mensen ten goede die dicht bij een grens wonen.

Het onderzoek van Didden maakt deel uit van ITEM: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Vorige maand kreeg Dr. Konrad Kollnig een AiNed Fellowship toegewezen voor zijn onderzoeksproject RegTech4AI. Het project combineert expertise op het gebied van recht en technologie om regelgevingstechnologieën te ontwikkelen voor burgers, handhavingsinstanties en bedrijven op het gebied van...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de Universiteit Maastricht (UM) kreeg in de recente toewijzing van beurzen binnen het AiNed Fellowship programma een Fellowship toegekend voor een onderzoeksproject van Dr. Konrad Kollnig. Met het project ‘RegTech4AI: Pioneering Regulatory Technologies...

Meer nieuws