VerDuS-synthesestudie Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit

Hoe krijgen we burgers betrokken bij de duurzaamheidstransitie? Wanneer komen ze in beweging? Wat voor oplossingen kunnen op brede steun in de samenleving rekenen en hoe vinden we die? Wat betekent zo’n aanpak voor hoe de overheid te werk moet gaan, en welke rollen burgers en ondernemers krijgen? Op welke barrières stuiten duurzame oplossingen bij allerlei instituties en hoe kunnen die weggenomen worden?

Antwoorden op dit soort vragen uit twaalf onderzoeksprojecten zijn verwerkt in deze synthesestudie van Joop de Kraker  en René Kemp verbonden aan het Maastricht Sustainability Institute. De synthesestudie gaat over de aard van de oplossingen voor stedelijke duurzaamheidsvraagstukken en de consequenties hiervan voor de implementatie ervan, gelardeerd met voorbeelden uit de projecten.

De auteurs formuleren zes grote lessen voor de aanpak van stedelijke duurzaamheidstransities. In het laatste hoofdstuk blikken de auteurs vooruit: wat kunnen we verwachten ten aanzien van de voortgang van de stedelijke duurzaamheidstransities, en welke onderzoeksthema’s verdienen in dat verband dringend meer aandacht?

Bekijk het rapport hier.

Kom naar het VerDuS SURF Festival op 25 maart, waar een sessie gewijd is aan deze studie met naast Joop de Kraker en René Kemp ook Luca Bertolini (UvA), Michaela Hordijk (UvA) en Chelsea Kaandorp (TUD)!

Originele artikel

Donné Wagemans