Update #8: cyberaanval UM

 Bekijk de FAQ voor antwoorden op de meest gestelde vragen.

Statement UM
De Universiteit Maastricht verstrekt geen informatie over de communicatie met de groepering die een ernstige inbreuk heeft gepleegd op de ICT-systemen van de universiteit en daarmee de continuïteit van de instelling onder druk heeft gezet.

De universiteit heeft daarvoor twee belangrijke overwegingen:

  • Het (extern) onderzoek naar de achtergronden en gevolgen van de inbreuk in onze systemen is nog in volle gang en zal nog enige tijd vergen. Overigens zullen wij de resultaten van dit onderzoek (in de zin van ‘lessons learned’) delen met onze collega-instellingen uit de sector.
  • De universiteit wil in het licht van dat nog lopende onderzoek op dit moment op geen enkele wijze iets doen of communiceren dat de (digitale) veiligheid van de instelling, en daarmee de belangen van onze studenten, wetenschappers, medewerkers en de universiteit zelf, op enigerlei wijze zou kunnen schaden.

Daarbij is bepaald dat de UM deze lijn blijft volgen tot nieuwe omstandigheden of factoren de instelling ertoe brengen een andere afweging te maken.

Reactie OM op cyberaanval UM:
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft kennisgenomen van de berichtgeving in de media rondom de hack in de computersystemen van de UM.

De UM heeft vlak voor de Kerst aangifte gedaan van het hacken van hun computersystemen. Die aangifte is voor het OM aanleiding geweest om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Gezien het feit dat dit strafrechtelijk onderzoek nog loopt, verstrekt het OM geen verdere informatie.

 

Lees ook

  • Hoe is het om de eerste generatie te zijn die studeert? Wij gaan erover in gesprek met diverse UM-studenten. De Luxemburgse Joy Osadebawem Daniel is een van hen. Haar van oorsprong Nigeriaanse ouders hadden het na hun komst naar Luxemburg niet makkelijk. Zij gaven Joy altijd een belangrijke les mee...

  • Ze houden zich - 'plezierig samenwerkend' - bezig met een beetje 'gekke' groep: NEET's. Jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en hiertoe moeilijk zijn aan te zetten. In het promotieonderzoek dat Lynn van Vugt onder begeleiding van Mark Levels, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk, deed...

  • Manon’s academic path led her to work on prevention and well-being at the workplace. A place where we spend most of our time. The master’s programme Occupational Health and Sustainable Work (OHSW) uncovered the interventions that companies and policymakers need to keep work sustainable. Her job as a...