Universiteit Maastricht ondersteunt ontwikkeling medisch onderwijs in Ethiopië

Universiteit Maastricht steunt een groot project in Ethiopië om het medisch onderwijs kwalitatief te verbeteren. Voor dit project heeft EP-NUFFIC / NICHE, een organisatie ter bevordering van internationale samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, een bedrag van anderhalf miljoen Euro ter beschikking gesteld. Ook Zuyd Hogeschool in Heerlen, Johns Hopkins University in de Verenigde Staten en een aantal van onze Afrikaanse hoger onderwijs partnerinstellingen zijn betrokken bij dit project.

De Universiteit Maastricht helpt mee om bij twee geselecteerde Ethiopische medische universiteiten het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) te implementeren in de lessen, de ondersteuning en de organisatie van het onderwijs. Een groep enthousiaste FHML medewerkers stelt zich hierbij beschikbaar als adviseur. De kennis die de twee universiteiten op deze manier verwerven over het PGO zullen zij weer delen met andere universiteiten in Ethiopië.


Van 17 tot 27 april komt een Ethiopische delegatie, bestaande uit medewerkers van het Federal Ministry of Health en enkele artsen/bestuurders van de twee universiteiten naar Maastricht om zich te verdiepen in het reilen en zeilen van het PGO aan de Universiteit Maastricht.

Lees ook