Afscheidsinterview professor Bruno de Witte

Tijd van komen en gaan

In 2023 nam de Faculteit der Rechtsgeleerdheid afscheid van professor Bruno de Witte. Een persoon die bekend staat om zijn brede interesse in onderwerpen binnen het Europees recht, want, zo zei hij zelf in zijn afscheidsinterview, ‘het zou zonde zijn om me tot dat ene onderwerp te beperken’.

In zijn tijd aan de rechtenfaculteit, zag hij hoe de Universiteit Maastricht positieve veranderingen doormaakte: Maastricht werd ‘een internationale hub voor recht’. Daar droeg hij zelf ook aan bij door mee te helpen aan het opzetten van het studieprogramma voor Europees recht. Dat waren de eerste stappen richting de internationalisering van de universiteit, begin jaren 90. 

Daarnaast zag hij ook Europa veranderen. Toen hij in 1989 begon met zijn baan aan de rechtenfaculteit, telde de Europese Unie 10 staten. Dat zijn er inmiddels een stuk meer, namelijk 27. Er wordt intensief samengewerkt door de lidstaten, maar men moet volgens professor De Witte altijd kritisch blijven en nog betere werkwijzen bedenken. Om bij te dragen aan de ontwikkeling hiervan, richtte hij samen met collega Ellen Vos het Maastricht Centre for European Law (MCEL).

Professor De Witte kan echter niet stilzitten. Zijn werk is nog niet klaar en daarom blijft hij zijn onderzoek en ideeën delen. 

Lees hier het complete afscheidsinterview met Bruno de Witte.

Lees ook