Team Maastricht University wint Nuremberg Moot Court 2022

Op 15 juli 2022 vond de finale van de Nuremberg Moot Court 2022 plaats. Net als vorig jaar werd de competitie online gehouden vanwege de Corona pandemie. In de finale won het Maastrichtse team, bestaande uit Dylan Jesse Andrian, Ekaterina Fakirova, Fikri Fahmi Faruqi en Nicole Binder (begeleid door Craig Eggett), van het Turkse team van Koç University. Bovendie ging de prijs voor de beste spreker naar Dylan Jesse Andrian. 

Law_maastricht_nuremberg_moot_court_team_2022.jpg

Een pleitwedstrijd is een gesimuleerde rechtszaak waarbij rechtenstudenten worden uitgenodigd om te wedijveren op basis van hun mondelinge en schriftelijke juridische argumentatie en presentatie, zowel vanuit het oogpunt van de openbare aanklager als van de verdediging. De Neurenberg Moot Court, die in het Engels wordt gehouden, richt zich op rechtenstudenten van over de hele wereld die geïnteresseerd zijn in internationaal strafrecht.

Bezoek de website van de Nuremberg Moot Court voor meer informatie of bezoek de website van de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor meer informatie over andere pleitwedstrijden.

Lees ook