Tanspenning voor Hildegard Schneider

Hildegard Schneider, emeritus hoogleraar Internationaal en Europees recht, heeft tijdens haar afscheidscollege de prestigieuze Tanspenning ontvangen. Pamela Habibovic, rector van de Universiteit Maastricht, sprak namens het college van bestuur en de universiteit als geheel haar dank uit voor Schneiders aanzienlijke bijdrage, die onder meer bestond uit een zesjarige ambtstermijn als decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, betrokkenheid bij de oprichting van multidisciplinaire onderzoekscentra als ITEM, CERIM, MACIMIDE en MACCH, alsmede de begeleiding van de 33 promovendi. Ook haar bijdragen, zowel formeel als informeel, aan de bevordering van vrouwelijke academici werden geprezen.

Hildegard Schneider heeft rechten, politieke wetenschappen en kunstgeschiedenis gestudeerd in Freiburg, Londen, Parijs en Münster. Zij was hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt en bekleedde de Jean Monnet-leerstoel Europees migratierecht.

De afgelopen drie decennia heeft zij gewerkt op het gebied van European Internal Market Law en Europees migratierecht, waarbij zij zich vooral heeft beziggehouden met het vrije verkeer van personen (met name de mobiliteit van beroepsbeoefenaren en studenten), het begrip Europees burgerschap, en de erkenning van diploma's.

 Lees het interview met Hildegard Schneider dat eerder verscheen in het UMagazine.

Lees ook

Meer nieuws