Nieuws

 • De Universiteit Maastricht is actief binnen het Young European Research Universities Network. Kernwaarden: innovatie, openheid en ruimte voor talent.

 • Vandaag is het nieuwe convenant ‘doorontwikkeld horizontaal toezicht’ getekend door de Universiteit Maastricht en de Belastingdienst. Het convenant is een afgeleide van de al jarenlange samenwerking tussen de universiteit als belastingplichtige en de Belastingdienst. Met als doel een vertrouwelijke...

 • PhD thesis geschreven door Patrick Naaktgeboren
  Deze dissertatie behandelt personenvennootschappen in vroegmodern Antwerpen (1621–1791) vanuit een rechtshistorisch en sociaaleconomisch perspectief. Daar waar het rechtshistorische deel zich richt op het samenspel tussen het Antwerpse gewoonterecht en...

 • Zeven brede onderzoeksconsortia krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 35 miljoen euro uit het Perspectief-programma voor onderzoek naar technologische innovaties die antwoorden geven op maatschappelijke uitdagingen. Lorenzo Moroni, hoogleraar...

 • ROA publiceert nieuw rapport over ontwikkelingen in onderwijs- en arbeidsmarkt

 • Placeholder

  Het gouden moment

  Afgelopen juni hield Marjolein Smidt haar oratie naar aanleiding van haar benoeming tot hoogleraar in 2020. De leerstoel die zij bekleedt is: Oncologische chirurgie en mamma chirurgie (borstchirurgie) in het bijzonder. Het onderzoek dat ze doet is echter breder dan dat. Ze houdt zich ook bezig met...

 • Hoe is het om de eerste generatie te zijn die studeert? Wij gaan erover in gesprek met diverse UM-studenten. De Luxemburgse Joy Osadebawem Daniel is een van hen. Haar van oorsprong Nigeriaanse ouders hadden het na hun komst naar Luxemburg niet makkelijk. Zij gaven Joy altijd een belangrijke les mee...

 • Ze houden zich - 'plezierig samenwerkend' - bezig met een beetje 'gekke' groep: NEET's. Jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en hiertoe moeilijk zijn aan te zetten. In het promotieonderzoek dat Lynn van Vugt onder begeleiding van Mark Levels, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk, deed...

 • De Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht willen vaker samenwerken. Doel van de samenwerking: een krachtenbundeling die zorgt voor academische en maatschappelijke impact in Zuidoost-Nederland. Wil je daaraan bijdragen en heb je een idee voor een project? Dan is er nu een aanvraagformulier...

 • Manon’s academic path led her to work on prevention and well-being at the workplace. A place where we spend most of our time. The master’s programme Occupational Health and Sustainable Work (OHSW) uncovered the interventions that companies and policymakers need to keep work sustainable. Her job as a...