Rob Bauer wint gouden Pensioen Pro Award

Rob Bauer, Hoogleraar Finance aan de Universiteit Maastricht, heeft dit jaar de gouden Pensioen Pro Award gewonnen. Deze vakprijs “Uitzonderlijke bijdrage aan de sector” wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de pensioensector en/of het pensioenstelsel, hetzij in het afgelopen jaar, hetzij over een langere periode (‘oeuvreprijs’). Deze prijs wordt toegekend op voordracht van de jury, na zorgvuldige beraadslaging en unaniem besluit.

De jaar koos de jury Rob Bauer als winnaar, op grond van de volgende gronden: Rob Bauer, bekend om zijn research op gebied van pensioen en beleggingsfondsen, behavioural finance en sociaal verantwoord beleggen, speelt al jarenlang een vooruitstrevende rol op het gebied van ESG. Consistente boodschap, die hij goed overbrengt; benaderbaar en wetenschappelijk: Rob Bauer levert een zeer waardevolle bijdrage aan de sector met zijn onderzoek en zet aan tot nadenken en discussie.

In zijn dankwoord uit Bauer zijn erkentelijkheid jegens diegenen met wie hij samenwerkt: “Deze prijs deel ik met degenen die met mij hebben gewerkt aan onderzoeksprojecten over pensioen gerelateerde onderwerpen. En met degenen die samen met mij les hebben gegeven aan studenten, professionals en bestuursleden over pensioenen en aan beleggingen gerelateerde onderwerpen. Tot slot wil ik de organisaties bedanken waarmee ik heb samengewerkt. Dit is een prijs voor ons allemaal!”

 

Lees ook