Rianne Letschert benoemd tot voorzitter CoARA

De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) heeft in haar oprichtingsvergadering Rianne Letschert benoemd tot voorzitter. CoARA is een Europees platform voor de hervorming van het beoordelen van onderzoek en onderzoekers. De leden van de coalitie hebben als gezamenlijk doel om in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit en impact voorop te stellen.

Op 1 december 2022 hield CoARA haar online oprichtingsvergadering, met de verkiezing van de leden van het bestuur als belangrijkste agendapunt. Op voordracht van de Universiteit Maastricht, Universiteiten van Nederland en YERUN heeft Rianne Letschert zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de coalitie.

CoARA is een coalitie van kennisinstellingen die zich willen inzetten voor hervormingen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Zij zetten een gezamenlijke koers uit voor de beoordeling van onderzoek, onderzoekers en onderzoeksinstellingen. Die beoordeling is gebaseerd op kwalitatieve criteria, waarbij peer review centraal staat met ondersteuning door een verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren.

De inspanningen van CoARA sluiten goed aan op het gedachtegoed van het landelijke programma Erkennen & Waarderen op het gebied van onderzoek. De veranderingen in het beoordelen van onderzoek die vanuit Erkennen & Waarderen al een tijd geleden zijn ingezet, krijgen hiermee ook gestalte buiten Nederland.

Het lidmaatschap van de coalitie staat open voor alle onderzoeksinstellingen wereldwijd. Tot nu toe hebben circa 400 organisaties uit 33 landen binnen en buiten Europa een overeenkomst (het Agreement Reforming Research Assessment) ondertekend, waarmee zij zich verbinden aan de uitgangspunten en de toezeggingen voor de hervormingen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemene toezicht, de strategie, het werkplan en de continuïteit van CoARA. Het ondersteunt de aangesloten organisaties, de werkgroepen en de algemene ledenvergadering en bewaakt de langetermijndoelstellingen van de coalitie.

Zie ook:

Lees ook

  • Om het opleggen van korte gevangenisstraffen in Nederland verder terug te dringen, pleiten deskundigen voor opname van elektronische detentie als mogelijke straf in het Wetboek van Strafrecht. Een samenwerkingsverband onder leiding van Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland...

  • De Universiteit Maastricht breidt haar opleidingsaanbod uit met de nieuwe bacheloropleiding Brain Science. Studenten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor deze opleiding, die in september 2024 van start gaat.

  • Marieke Dewitte is één van de wetenschappers die op dinsdag 10 oktober optreedt in het Maastrichtse theater aan het Vrijthof tijdens de theatertour van de Universiteit van Nederland.

Meer nieuws