11 oktober 2022

UM ondertekent Europese overeenkomst voor hervorming onderzoeksbeoordeling

Tijdens de European Research and Innovation Days op 28 en 29 september heeft de UM samen met 50 andere kennisinstellingen het Agreement Reforming Research Assessment ondertekend. Deze overeenkomst, opgesteld door de Europese Commissie, European University Association (EUA) en Science Europe, richt zich op het implementeren van een beter, effectiever, efficiënter en inclusiever onderzoekssysteem. Hiermee wordt het gedachtegoed van het landelijke programma Erkennen & Waarderen op het gebied van onderzoek internationaal onderschreven. De veranderingen in het beoordelen van onderzoek die vanuit Erkennen & Waarderen al een tijd geleden zijn ingezet, worden nu dus ook buiten Nederland opgepikt en geïmplementeerd.