Reactie op berichtgeving prof. Corine de Ruiter

Diverse media berichtten de afgelopen dagen over de berisping die Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht, door het Nederlands Instituut voor Psychologen opgelegd heeft gekregen.

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Maastricht heeft het volle vertrouwen in het onderwijs- en onderzoekswerk van prof. Corine de Ruiter aan de Faculty of Psychology and Neurosciences. Nu extern kanttekeningen zijn geplaatst bij werkzaamheden die prof. De Ruiter als forensisch psycholoog buiten haar aanstelling aan de UM verricht, heeft het CvB de decaan van de faculteit gevraagd een ‘commissie van wijze mensen’ in te stellen die de diverse aspecten van deze complexe materie nader dient te onderzoeken. Een van de vraagstukken die daarbij aan de orde dient te komen, is hoe de handelings- en toetsingskaders van forensische psychologie en klinische psychologie zich tot elkaar verhouden, waar eventueel knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingsrichtingen kunnen zijn.

Voor meer achtergrondinformatie ten aanzien van deze kwestie, zie ook de blog van de sectie Forensische Psychologie UM: www.fpblog.nl

Lees ook