12 september 2017

Reactie rapport ‘Grenswerkers in Europa’ door Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven op het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Naast de reactie op het rapport informeert de minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking.

Grenswerkers in Europa
Het rapport ‘Grenswerkers in Europa: Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken’ werd opgesteld door de Vereniging voor Belastingwetenschap onder voorzitterschap van ITEM's Prof. dr. Marjon Weerepas: en werd gepresenteerd op 28 juni 2017. Een papieren exemplaar van deze publicatie kan besteld worden via de Vereniging voor Belastingwetenschap (vereniging[at]belastingwetenschap[dot]nl). De papieren versie wordt verstuurd voor een bedrag van € 15,- per exemplaar. Het rapport zal worden toegezonden na overmaking van het bedrag aan rekeningnummer NL 07 ABNA 0402 3408 17 t.n.v. De Vereniging voor Belastingwetenschap onder vermelding van 'ITEM Grenswerkers’.

De aanbevelingen uit het rapport zijn online te raadplegen via de onderstaande link:
Grenswerkers in Europa - 39 aanbevelingen voor positie grenswerkers