Quick scan van Nederlandse Regeerakkoord: effecten voor grensregio’s

Effecten van bepaalde wet- of regelgeving, beleid of handhaving op specifieke grensregio’s wordt momenteel nauwelijks inzichtelijk gemaakt. Het ligt ook niet in de lijn der verwachting dat een vakdepartement op nationaal niveau over detaillistische kennis van alle grensregio’s beschikt.

‘Brussel’ ontbreekt het bijvoorbeeld eveneens aan gedetailleerde kennis per regio over de te verwachten (of al bestaande) positieve en negatieve grenseffecten van beleid en wetgeving. Maar het is ook niet realistisch om te verwachten dat de Europese Commissie in het kader van de eigen “impact assessment” gedetailleerde grenseffecten voor de hele EU – en zeer diverse grenssituaties – in kaart zou kunnen brengen. Het Comité van de Regio’s heeft dat vaker vastgesteld.

De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd.

Download onderstaand ITEM's Quick scan van het Regeerakkoord 2017:

ITEM - Effecten voor grensregio's - Quick Scan Regeerakkoord 2017

 

Lees ook

Meer nieuws