Provinciale Statenverkiezingen vanuit grensoverschrijdend perspectief

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen in Nederland. We stemmen dan voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenst aan een buurland. Grensoverschrijdende samenwerking en een oog voor grensregio’s is dan ook extra belangrijk. Volgens de definitie van Eurostat kwalificeert de gehele provincie Limburg als grensregio.

Grensoverschrijdende samenwerking is geen vanzelfsprekendheid, was de conclusie van de afgelopen ITEM Jaarconferentie 2022 in Groningen. Dit vergt continue aandacht en investeringen. Het is daarom van groot belang dat grensoverschrijdende samenwerking ook bij de komende Provinciale verkiezingen niet wordt verwaarloosd of als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Maar, wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen in de grensprovincies? Wat staat er in die plannen over grensoverschrijdende samenwerking? Wat zijn de effecten voor die grensregio’s? Zijn er onderwerpen die we missen?

Inmiddels verschijnen de partijprogramma’s in de verschillende provincies. In de aanloop naar de verkiezingen reflecteert ITEM op de provinciale plannen van de partijen, actief in de zeven grensprovincies.

 Op 1 maart is de ITEM Reflectie over de verschillende partijprogramma’s in de grensprovincies verschenen
 

Op de dag waarop iedere burger zijn stembiljet uiterlijk dient te hebben ontvangen, informeert ITEM u graag over de verschillende relevante aspecten ten aanzien van grensoverschrijdende samenwerking. In de ITEM Reflectie worden de partijprogramma’s in de zeven grensprovincies (Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Groningen, Drenthe) doorgelicht en hierop gereflecteerd. In de grenseffectenanalyse worden in iedere grensprovincie de partijen met minimaal drie zetels in de huidige Provinciale Staten meegenomen. Aangezien de Provincie Limburg in zijn geheel als grensregio kwalificeert, worden alle twintig deelnemende partijen geanalyseerd als case study.

Benieuwd naar de resultaten? Download hier de Reflectie .

 Op 10 maart presenteren en bediscussiëren we deze ITEM reflectie graag in de volgende (online) Next ITEM
 

Wil je mee discussiëren of heb je vragen? Meld je aan voor Next ITEM via onze event pagina

Grensregio's

Lees ook

  • >Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens...

  • Als gevolg van de Coronacrisis zijn ook veel grensarbeiders gedwongen in hun eigen land te werken. Hun is gevraagd de grens niet over te steken om naar hun kantoor in het buurland te komen. Op dit moment is dat alleen mogelijk omdat de Nederlandse, Belgische en Duitse regering speciale...

  • Bij de complexe procedures van regels en formaliteiten die in de wereld van vastgoedtransacties gelden, kan men zich afvragen: welke hindernissen kan ik ondervinden? In haar proefschrift onderzocht Katja Zimmermann de werking en obstakels van verschillende landregistratiesystemen. Haar onderzoek...

Meer nieuws