Nieuws

  • After obtaining a bachelor’s degree in Biometrics, Bibi Teeuwen was looking for a master with a focus on the nervous system and brain. This happened to be the same year that the master’s programme Biomedical Sciences added its sixth specialisation ‘Neuromodulation’

  • Veel bedrijven meten hun succes af aan winst. Bij sociale ondernemingen, zoals Tony’s Chocolonely, ligt dat anders. Winst is dan niet het doel, maar een middel om meer maatschappelijke impact te creëren. Hoe meet je dan of een sociale onderneming succesvol is? Wat maakt een onderneming “sociaal”...

  • Karlien Strijbosch deed promotieonderzoek naar Senegalese migranten die onvrijwillig terugkeerden na een verblijf in Europa. Ze liep aan tegen muren van zwijgzaamheid, wantrouwen en schaamte. Een gesprek met Karlien Strijbosch en haar promotor Valentina Mazzucato over een onderzoek dat noodzakelijke...

  • Rob Bauer wint gouden Pensioen Pro Award

  • Open science streeft naar openheid over gegevens, bronnen en methodologie, om op die manier onderzoek efficiënter en duurzamer te maken en om het algemene publiek meer bij wetenschap te betrekken. De UM heeft een bloeiende open science-community. Dennie Hebels en Rianne Fijten in een gesprek over...

  • Samen met jou stellen wij een uniek programma op maat samen, waarbij we rekening houden met ieders wensen en behoeften.

  • Op 15 juni kreeg de Tweede Kamer in het commissiedebat de gelegenheid om te reageren op eerdere voorstellen van de minister van OCW, rondom de beheersing van de instroom van internationale studenten. 

  • De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft haar allereerste Good Job Award toegekend aan de UM. AOb-voorzitter Tamar van Gelder meldt dat ‘deze universiteit laat zien dat het anders kan’, waarmee ze doelt op inspanningen van de UM om meer docenten een vast contract aan te bieden.

  • KE@Work, een honoursprogramma van de bacheloropleiding Data Science en Artificial Intelligence, biedt ambitieuze studenten de kans om een complex probleem uit de praktijk op te lossen. Dat doen ze terwijl ze aan het werk zijn bij bedrijven en organisaties in heel Limburg. Daarmee doen ze...

  • Recentelijk zijn drie nieuwe hoogleraren benoemd, die alle drie per 1 september aanstaande hun leerstoel gaan invullen aan onze faculteit.