Nieuws

 • Open science streeft naar openheid over gegevens, bronnen en methodologie, om op die manier onderzoek efficiënter en duurzamer te maken en om het algemene publiek meer bij wetenschap te betrekken. De UM heeft een bloeiende open science-community. Dennie Hebels en Rianne Fijten in een gesprek over...

 • Samen met jou stellen wij een uniek programma op maat samen, waarbij we rekening houden met ieders wensen en behoeften.

 • Op 15 juni kreeg de Tweede Kamer in het commissiedebat de gelegenheid om te reageren op eerdere voorstellen van de minister van OCW, rondom de beheersing van de instroom van internationale studenten. 

 • De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft haar allereerste Good Job Award toegekend aan de UM. AOb-voorzitter Tamar van Gelder meldt dat ‘deze universiteit laat zien dat het anders kan’, waarmee ze doelt op inspanningen van de UM om meer docenten een vast contract aan te bieden.

 • KE@Work, een honoursprogramma van de bacheloropleiding Data Science en Artificial Intelligence, biedt ambitieuze studenten de kans om een complex probleem uit de praktijk op te lossen. Dat doen ze terwijl ze aan het werk zijn bij bedrijven en organisaties in heel Limburg. Daarmee doen ze...

 • Recentelijk zijn drie nieuwe hoogleraren benoemd, die alle drie per 1 september aanstaande hun leerstoel gaan invullen aan onze faculteit.

 • Voor wetenschap gebeurt niet alleen via de universiteit, betoogde Marjolein van Asselt, vertrekkend hoogleraar Risk Governance bij de Universiteit Maastricht, tijdens haar afscheidscollege.

 • De wetenschap en zorgpraktijk bij elkaar brengen. Daar maakt de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg al 25 jaar werk van. De werkplaats slaat bruggen tussen de praktijk in de ouderenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Citizen science wordt die aanpak genoemd, wat zoveel betekent als burgers...

 • LA

  Aan de leiding

  De Leadership Academy van de Universiteit Maastricht stimuleert het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden bij wetenschappelijk en ondersteunend personeel – op veel manieren en in verschillende fasen van hun loopbaan. Programmanager Ann Vanderhaeghe over de aanpak van het team, het aanbod van de...

 • Wetenschappers aan de Universiteit Maastricht zijn erin geslaagd synthetische hydrogels te verfijnen, en kunnen daarmee menselijk weefsel nauwkeurig nabootsen. UM-onderzoeker Matt Baker ontving recent een prestigieuze ERC Consolidator Grant om de volgende stap mogelijk te maken.