Nieuws

 • Studium Generale biedt een breed scala aan programma's, activiteiten en evenementen om het academische curriculum aan te vullen. Daarmee wordt een breder, multidisciplinair perspectief op verschillende onderwerpen geboden. De lezingen, collegereeksen, debatten, talkshows, Film&Talks en het PAS...

 • Wil jij kennismaken met een collega van de Radboud Universiteit, om te kijken of jullie kunnen samenwerken of expertise uit kunnen wisselen? Meld je dan nu vast aan voor het eerste 'Meet in the middle' event in Venlo op 14 maart 2024.

 • Vandaag is het nieuwe convenant ‘doorontwikkeld horizontaal toezicht’ getekend door de Universiteit Maastricht en de Belastingdienst. Het convenant is een afgeleide van de al jarenlange samenwerking tussen de universiteit als belastingplichtige en de Belastingdienst. Met als doel een vertrouwelijke...

 • De Universiteit Maastricht is actief binnen het Young European Research Universities Network. Kernwaarden: innovatie, openheid en ruimte voor talent.

 • PhD thesis geschreven door Patrick Naaktgeboren
  Deze dissertatie behandelt personenvennootschappen in vroegmodern Antwerpen (1621–1791) vanuit een rechtshistorisch en sociaaleconomisch perspectief. Daar waar het rechtshistorische deel zich richt op het samenspel tussen het Antwerpse gewoonterecht en...

 • Zeven brede onderzoeksconsortia krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 35 miljoen euro uit het Perspectief-programma voor onderzoek naar technologische innovaties die antwoorden geven op maatschappelijke uitdagingen. Lorenzo Moroni, hoogleraar...

 • Ze houden zich - 'plezierig samenwerkend' - bezig met een beetje 'gekke' groep: NEET's. Jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en hiertoe moeilijk zijn aan te zetten. In het promotieonderzoek dat Lynn van Vugt onder begeleiding van Mark Levels, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk, deed...

 • ROA publiceert nieuw rapport over ontwikkelingen in onderwijs- en arbeidsmarkt

 • marjolein schmidt

  Het gouden moment

  Afgelopen juni hield Marjolein Smidt haar oratie naar aanleiding van haar benoeming tot hoogleraar in 2020. De leerstoel die zij bekleedt is: Oncologische chirurgie en mamma chirurgie (borstchirurgie) in het bijzonder. Het onderzoek dat ze doet is echter breder dan dat. Ze houdt zich ook bezig met...