Veni beurzen bekend gemaakt

NWO-beurzen voor talentvolle Maastrichtse onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week aan vijf talentvolle onderzoekers van de Universiteit Maastricht een prestigieuze subsidie toegekend. Eén van de onderzoekers is ook verbonden aan het Maastricht UMC+. De wetenschappers ontvangen een Veni-beurs van maximaal 280.000 euro. Deze beurzen zijn bedoeld voor pas gepromoveerde onderzoekers, die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan. De laureaten kunnen met deze financiering een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

Veni-beurzen

Dr. ir. R.J. Holtackers: Interventionele cardiale MRI: een nieuwe behandelmethode voor hartritmestoornissen. Nieuwe ontwikkelingen maken het sinds kort mogelijk om ablatie behandelingen voor hartritmestoornissen uit te voeren in een MRI-scan. Dankzij het uitstekende beeld contrast van MRI kunnen de verschillende weefsels van het hart zeer nauwkeurig en volledig stralingsvrij worden afgebeeld. Met dit onderzoek wordt onderzocht of de uitkomst van de behandeling voorspeld kan worden op basis van specifieke bevindingen in de beelden ten tijde van de behandeling, om zo nodig direct extra te behandelen en de uitkomst van de behandeling op de lange termijn te verbeteren.

Dr. M.R.P. Simons: Naar een ecologie van techno wetenschap. Dit project mobiliseert een centraal idee binnen de Franse technologiefilosofie, namelijk dat elke technologie slechts binnen bepaalde omgevingen kan werken, om een nieuw licht te werpen op hedendaagse techno wetenschappen (synthetische biologie, robotica, AI). Zo wordt de wetenschappelijke vraag welke toepassingen we willen ontwikkelen, ook een maatschappelijke vraag in welke techno wetenschappelijke omgevingen we het aanvaardbaar vinden om te leven. Door een reeks casestudies te onderzoeken, en hun gelijkenissen en verschillen in kaart te brengen, wil dit project een kader voorstellen waarmee techno wetenschappen zowel op technisch als maatschappelijk niveau kunnen worden bestudeerd.

Drs. J.F. PhD Palacios Temprano: De Maatschappelijke Impact van het Decarbonizeren van de Woningmarkt. De woningmarkt ondergaat een ongekende transformatie om de CO2-uitstoot te verminderen. Energierenovaties van woningen kunnen de levensomstandigheden van miljoenen huishoudens verbeteren, niet alleen door verlaging van de energielasten, maar ook door een verbeterd comfort en een betere kwaliteit van het binnenmilieu. Er is echter een gebrek aan robuust bewijs omtrent de sociaaleconomische implicaties van grootschalige renovatieprogramma's. Dit project geeft nieuwe inzichten in de bredere maatschappelijke effecten van energierenovaties, door de koppeling van unieke gegevens over energierenovaties in woningen met individuele huishoudensdata betreffende gezondheid en sociaaleconomische status. De resultaten kunnen zorgen voor nauwkeurigere beleidsevaluaties van energierenovatie programma's voor woningen.

Dr. M.R. Löffler: Woningmarkten en economische ongelijkheid. Over heel de wereld kampen steden met ongekende stijgingen van huizenprijzen; stijgingen die door de inkomens niet kunnen worden bijhouden. De media besteden uitgebreid aandacht aan de hiermee gepaard gaande verdrijving van lange termijn bewoners uit hun buurten. Er bestaat echter weinig systematisch bewijsmateriaal over de impact van stijgende huizenprijzen op inkomensongelijkheid en de sociaaleconomische segregatie van steden. Mijn onderzoek zal de wisselwerking tussen woningmarkten, ongelijkheid en overheidsbeleid in Europa onderzoeken binnen de context van de huidige huisvestingscrisis. Door recente theoretische ontwikkelingen te combineren met nieuw beschikbare gegevens en quasi-experimentele statistische methoden, zal ik de empirische basis leggen voor dringend nodige beleidsaanbevelingen.

Dr. J. Trommelen: Meer eiwit voor een betere gezondheid. Eiwit uit de voeding levert de bouwstenen voor organen. De huidige aanbeveling voor eiwit inname is gebaseerd op het voorkomen van een tekort. Een hogere eiwit inname kan echter verdere voordelen voor de gezondheid opleveren. Dit onderzoek gebruikt een nieuwe methode om te bepalen hoeveel eiwit ingenomen dient te worden om de gezondheid te optimaliseren.

Lees ook

  • Volgens sociologen Rolf van der Velden (UM)  en Arie Glebbeek (RUG) verkeert het onderwijs in een diepe crisis. Steeds meer mensen volgen een opleiding in het hoger onderwijs om zo voor te blijven op de rest waardoor een ware onderwijswedloop ontstaat. Wijzigingen in het onderwijsbeleid gaan het tij...

  • Maak je klaar voor de ultieme Europese verkiezingservaring! Op 29 april organiseren Studio Europa en Politico de derde editie van het Maastricht Debate, als opwarmertje voor de Europese Parlementsverkiezingen (6-9 juni).

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

Meer nieuws