Nieuwe proefdierfaciliteit Maastricht definitief in bestaande locatie

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht heeft ingestemd met het plan voor de vernieuwing van de centrale proefdiervoorziening voor de UM en het Maastricht UMC+ op de reeds bestaande locatie aan de Universiteitssingel 50 (UNS50). Een nieuw gebouw is daarmee van de baan. Dit besluit is genomen in afstemming met de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en het bestuur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. De renovatie van het volledige gebouw aan UNS50 is reeds begonnen, de inrichting van de nieuwe proefdierfaciliteit gaat daar onderdeel van uitmaken.

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat inpassing van de proefdiervoorziening in het bestaande gebouw UNS50 mogelijk is. De reeds gestarte renovatie aan UNS50 maakt het (technisch, kwalitatief en financieel) haalbaar om nieuwe technieken, o.a. op het gebied van ventilatie, toe te passen. Dat betekent dat de inpassing in het bestaande gebouw mogelijk is met behoud van het programma van eisen dat was opgesteld voor een eventuele nieuwbouw.

Een belangrijk voordeel van de keuze voor UNS50 is de flexibiliteit. Toekomstige aanpassingen zijn in een gebouw waarin meerdere functies zijn ondergebracht makkelijker te realiseren. Voor biomedisch onderzoek zullen de komende decennia proefdieren nodig blijven om bijvoorbeeld nieuwe vormen van behandeling of diagnostiek te realiseren, vandaar het plan om te investeren in een nieuwe proefdiervoorziening. Tegelijk gaan de inspanningen om het aantal dierproeven en proefdieren terug te brengen onverminderd door. Net als elders zet ook Maastricht in op alternatieve, proefdiervrije methoden in het biomedisch onderzoek.

Lees ook