Nieuwe onderzoeken van start om plastics circulair te maken

Hoe zorgen we ervoor dat plastic verpakkingsmateriaal opnieuw gebruikt kan worden? Of hoe kunnen kleurstoffen in PET-flessen hergebruikt worden en bijdragen aan het streven om plastics circulair te maken? Dit en meer onderzoeksvoorstellen zijn toegewezen in de call Plastics circulair maken: technische innovaties. De Universiteit Maastricht ontving subsidies voor drie van de tien onderzoeksprojecten die van start gaan in het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL. 

Momenteel wordt in Nederland vijftien procent van de één miljoen ton in Nederland jaarlijks afgedankte plastics hoogwaardig gerecycled. Het doel is dat in 2030 vijftig procent van alle plastics gerecycled worden en in 2050 moet de productie volledig circulair zijn. Met welke technische innovaties kunnen we ervoor zorgen dat plastics vaker hergebruikt worden? Dat wordt onderzocht in Plastics circulair maken: technische innovaties. 

Er is zes miljoen euro verdeeld over tien projecten. Alle onderzoeken zullen vijf jaar duren en passen binnen een van de volgende drie thema's:

  • ontwerp van circulaire plastics;
  • nieuwe karakterisatie, sorteer- en wastechnieken;
  • nieuwe recyclingtechnieken.

Toegewezen projecten Universiteit Maastricht

Top-down covalent adaptable and circular epoxy networks
dr. K.V. Bernaerts (Universiteit Maastricht)

De Europese Green Deal stimuleert een verschuiving naar een circulaire economie tegen 2050, en daagt de polymeerwetenschap uit om een revolutie teweeg te brengen in de recyclage van vernette materialen. Dit project pioniert met een geheel nieuwe aanpak om wijdverbreide epoxy-amine netwerken (b.v. windmolenwieken) recyclebaar te maken. De sleutel is een transformatie van een binding die aanwezig is in het netwerk naar een andere binding die zo genaamd reversibel gedrag vertoont onder invloed van een stimulus (b.v. temperatuur), wat recyclage mogelijk maakt. Deze doorbraak in de recyclage van epoxy-amine netwerken, zal worden gevalideerd op coatings en composieten.
Consortium: Universiteit Maastricht, Westlake Epoxy

Sustainable and fire-safe plastics based on fully organic phosphorus-sulfur compounds (SuFiP-S)
dr. A. Gooneie (Universiteit Maastricht)

Polypropeen (PP) is een belangrijk basismateriaal voor vlamvertragende producten in de elektronica en transportsector. Single-molecuul vlamvertragers (FR) zoals fosfor-zwavel (P-S) FRs vormen één van de meest geavanceerde systemen voor PP vanwege het veelbelovende FR-gedrag bij lage concentraties. Deze systemen worden echter nog niet commercieel toegepast, omdat de ontledingsmechanismen niet voldoende bekend zijn tijdens de verwerkingsfase en eindtoepassing, hetgeen leidt tot een beperkte recycleerbaarheid. Dit project omhelst een systematisch, interdisciplinaire aanpak voor de degradatie, verwerking en recycling van PP/FR-plastics om een wetenschappelijk basis te leggen voor de ontwikkeling van nieuwe PP/FR-materialen en de verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van recyclaat.
Consortium: SABIC, Universiteit Maastricht

CLEANpack: Towards food safe Closed Loop rEcycling of pAckagiNg
prof. dr. ir. S. de Meester (Universiteit Maastricht)

Het doel van het CLEANpack project is het systematisch analyseren en verbeteren van geavanceerde mechanische recyclagetechnologieën (of in bredere zin fysische recyclage processen) voor het closed-loop recycleren van voedselverpakkingen op basis van polyolefine. Het project zal een objectief en uniek wetenschappelijk inzicht opleveren in het potentieel van de meest gangbare geavanceerde mechanische recyclingopties om polyolefine-recyclaat van voedselkwaliteit te realiseren. Dit werk kan dan als leidraad gebruikt worden voor beleid en ook voor investeringen in deze technologieën.
Consortium: Basell Polyolefine, BASF Chemetall, Danone S.A., The Kraft Heinz Company, Universiteit Maastricht, Universiteit Gent 

portrait photo of Kim Ragaert

De onderzoeksgroep Circular Plastics
Drie jaar geleden, bij haar start in Maastricht, zette Kim Ragaert de onderzoeksgroep Circular Plastics op. Inmiddels staat ze aan de basis van menige innovatie op het gebied van plasticrecycling en werkt ze aan een onderzoeksfaciliteit die de wereld van kunststofrecycling gaat verenigen.

Lees meer over Kim en de onderzoeksgroep in dit artikel.

(Foto: Ellen Oosterhof)

Lees ook