22 november 2019

Nieuwe ambtenarenwet werkt onduidelijkheid in de hand voor grenswerkers

Een nieuwe Nederlandse wet op de juridische status van ambtenaren kan vanaf 1 januari 2020 bepaalde werknemers van Nederlandse universiteiten verhinderen om thuis te werken. Anders dan hun situatie tot nu toe, maakt het voor grenswerkers voortaan uit hoeveel tijd ze op kantoor of thuis werken. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de dekking van hun sociale zekerheid, en mogelijk hun pensioenen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht), die vandaag wordt gepresenteerd