Moddermanprijs 2022 toegekend aan Hannah Brodersen

De Moddermanprijs wordt eens in de twee jaar toegekend tot bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen.

Hannah Brodersen, op dit moment werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Université de Neuchâtel (Zwitserland), krijgt de prijs toegekend voor haar proefschrift ‘Longer than life: How the ICTY strengthened the rule of law in Bosnia and Herzegovina and Serbia’, dat zij schreef aan de Universiteit Maastricht onder begeleiding van prof. mr. A.H. Klip en prof. dr. E. Versluis.

De Moddermanprijs
De Moddermanprijs wordt toegekend door de aan de Universiteit Leiden verbonden prof. A.E.J. Moddermanstichting tot bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen. De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan degene die in de twee voorafgaande kalenderjaren een proefschrift heeft verdedigd aan een Nederlandse universiteit dat betrekking heeft op het strafrecht en aanverwante wetenschappen voor zover die van belang zijn voor een goed inzicht in het strafrecht en dat getuigt van een bijzondere wetenschappelijke kwaliteit.

Over professor Modderman (1838-1885)
Modderman was hoogleraar strafrecht te Leiden van 1870-1879 en daarna minister van Justitie. Aan de achterzijde van de penning staat het motto van de Universiteit Leiden en een kunstzinnige afbeelding.

A.E.J. Modderman studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in 1863 op een proefschrift, getiteld ‘De hervorming onzer strafwetgeving’. Hij werd in 1864 hoogleraar aan de voorganger van de Universiteit van Amsterdam, in 1870 gevolgd door een hoogleraarschap in Leiden. Hij was vanaf 1870 lid van de Staatscommissie voor de samenstelling van een Wetboek van Strafrecht. Als minister van Justitie (1879-1883) wist hij onder andere een nieuw Wetboek van Strafrecht tot stand te brengen.​