Mini-symposium en boek presentatie - Herstelrecht door de ogen van...

Op 27 juni jl. vonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht het minisymposium en de boekpresentatie 'Herstelrecht door de ogen van... Reflecties op restorative justice vanuit 27 verschillende perspectieven' (red. Jacques Claessen & Anneke Van Hoek, Boom criminologie, Den Haag, 2022, 565p.) plaats.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag. Deze bundel is niet het einde, maar vormt het begin van ons streven naar meer multi- en interdisciplinaire samenwerking op het gebied van herstelrecht oftewel restorative justice - zowel in en rond het strafrecht als in de civil society.

In de bundel reflecteren maar liefst 36 auteurs vanuit hun eigen discipline en expertise op het fenomeen herstelrecht: biologie (Jan van Hooff), neurobiologie (Lucres Nauta-Jansen en Helena Oldenhof), psychotraumatologie (Jacky June ter Heide), neuropsychologie en -filosofie (Jan Verplaetse), emotiewetenschap (Agneta Fischer en Lisanne Pauw), victimologie (Jo-Anne Wemmers), genderstudies (Dieneke de Vos), sociologie (Beate Völker), bestuurskunde (Ronald van Steden), economie (Bart Nooteboom), fotografie en architectuur (Robert Glas), culturele antropologie (Toon van Meijl), koloniale geschiedenis (Gert Oostindie), corporate antropologie (Walter Faaij), natuur- en milieufilosofie (Koo van der Wal), rechtstheorie en -filosofie (Constantijn Kelk), mensenrechten (Quirine Eijkman), therapeutic jurisprudence (Iris Becx, Nieke Elbers en Arno Akkermans), preventive law (Erik van de Luijtgaarden), transitional justice (Pema Doornenbal en Marieke Wierda), internationale veiligheidsstudies (Theo Brinkel en Daan van den Wollenberg), literatuurwetenschap (Frans-Willem Korsten), communicatiewetenschap (Mark van Vuuren en Korien van Vuuren-Verkerk), geweldloze communicatie (Justine Mol en Sofie Bakker), boeddhologie (Cuong Lu), joods-christelijke theologie (Theo de Wit) en islamologie (Jan-Michiel Otto en Suliman Ibrahim).

Charles Groenhuijsen schreef het voorwoord en ontving het eerste exemplaar van de bundel uit handen van de redacteuren. Ook leidde hij met verve de paneldiscussies en pitch rondes tijdens het mini-symposium.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws