MaCSBio betrokken bij twee onderzoeksprojecten, gesubsidieerd door NWO Complexity

Vele factoren zijn van invloed op de gezondheid van ons lichaam, zoals veroudering, eten en drinken.  Hoe kun je dit onder controle krijgen door middel van voeding? Hoe voorkom je dat je ziek wordt en hoe houdt je je fysieke processen en systemen robuust en flexibel?

Deze vragen worden beantwoord in vier consortia, gesubsidieerd door NWO Complexity. MaCSBio is betrokken bij twee van deze consortia en zal onderzoek doen naar complexe systemen op gebied van gezondheid en voeding.

Complex Systems Framework for Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

Leververvetting is een serieuze leveraandoening die veel voorkomt bij mensen met obesitas. Om deze ziekte beter te begrijpen stellen we een wiskundig model voor om veranderingen op cellulair en moleculair niveau te beschrijven gedurende ontwikkeling van de ziekte. Dit model zal bijdragen aan het voorkomen en behandelen van ziekte.

Prof. Theo de Kok | Prof. Ralf Peeters | Dr. Gökhan Ertaylan

Complexity in Health and Nutrition

Overgewicht en obesitas zijn weerbarstige eigenschappen van de menselijke fysiologie. Door gepersonaliseerde computermodellen van het menselijke metabolisme krijgen we meer zicht op de dynamiek van ‘het obese systeem’ en of de effecten van veranderingen in dieet en darm microbiota op metabolische gezondheid voorspeld kunnen worden.

Prof. Natal van Riel | Prof. Ilja Arts

Lees het
volledige artikel

About

NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's en beheert (inter)nationale kennisinfrastructuur.

MaCSBio

MaCSBio is een interfacultair initatief van de Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Health, Medicine and Life Science and the Faculty of Psychology and Neuroscience. Om wetenschappelijke doorbraken te verwezenlijken die individueel niet mogelijk waren brengt MaCSBio de expertises van geneeskundigen, biologen, wiskundigen en computer wetenschappers samen.

MaCSBio streeft ernaar om één set rekenkundige en wiskundige modellen te ontwikkelen, toepasbaar op wetenschap en geneeskunde,  die onze kennis van biologische systemen en het voorspellen en behandelen van complexe ziektes vergroot.

Complexity in Health & Nutrition
‘Complexity in Health & Nutrition’ is een onderzoeksprogramma van NWO, het Top Consortium voor Kennis en Innovatie (TKI), Agri&Food en TNO. Dit programma valt onder het NWO-brede programma Complexiteit, een van de zes NWO-uitdagingen voor de periode 2015-2018.

Het budget voor dit programma is een miljoen euro en is beschikbaar gesteld door het voormalig NWO-gebied Exacte Wetenschappen.

Lees ook

  • De tweede MaCSBio Science Day werd georganiseerd op 9 juni 2017 op Universiteit Maastricht. Het thema dit jaar was: ‘Extending Networks’ en was gericht op het aanleggen en uitbreiden van MaCSBio’s connecties zowel binnen als buiten Universiteit Maastricht.

  • Aan de hand van een hersenscan kunnen zien welk geluid iemand heeft gehoord. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben onlangs voor een wereldprimeur gezorgd door gehoord geluid te reconstrueren op basis van iemands breinactiviteit.

  • MaCSBio heeft financiering aangetrokken als onderdeel van een groot NWO-TIFN-TKI project waarin gekeken wordt naar de invloed die voedselinname en fysieke inspanning uitoefenen op plasmaglucosecontrole en naar hoe verschillen in plasmaglucoseconcentraties op hun beurt mentale en fysieke prestaties...