7 juli 2017

MaCSBio betrokken bij twee onderzoeksprojecten, gesubsidieerd door NWO Complexity

Vele factoren zijn van invloed op de gezondheid van ons lichaam, zoals veroudering, eten en drinken.  Hoe kun je dit onder controle krijgen door middel van voeding? Hoe voorkom je dat je ziek wordt en hoe houdt je je fysieke processen en systemen robuust en flexibel?

Complexity in Health and Nutrition

Overgewicht en obesitas zijn weerbarstige eigenschappen van de menselijke fysiologie. Door gepersonaliseerde computermodellen van het menselijke metabolisme krijgen we meer zicht op de dynamiek van ‘het obese systeem’ en of de effecten van veranderingen in dieet en darm microbiota op metabolische gezondheid voorspeld kunnen worden.

Prof. Natal van Riel | Prof. Ilja Arts

About

NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's en beheert (inter)nationale kennisinfrastructuur.

MaCSBio

MaCSBio is een interfacultair initatief van de Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Health, Medicine and Life Science and the Faculty of Psychology and Neuroscience. Om wetenschappelijke doorbraken te verwezenlijken die individueel niet mogelijk waren brengt MaCSBio de expertises van geneeskundigen, biologen, wiskundigen en computer wetenschappers samen.

MaCSBio streeft ernaar om één set rekenkundige en wiskundige modellen te ontwikkelen, toepasbaar op wetenschap en geneeskunde,  die onze kennis van biologische systemen en het voorspellen en behandelen van complexe ziektes vergroot.

Complexity in Health & Nutrition
‘Complexity in Health & Nutrition’ is een onderzoeksprogramma van NWO, het Top Consortium voor Kennis en Innovatie (TKI), Agri&Food en TNO. Dit programma valt onder het NWO-brede programma Complexiteit, een van de zes NWO-uitdagingen voor de periode 2015-2018.

Het budget voor dit programma is een miljoen euro en is beschikbaar gesteld door het voormalig NWO-gebied Exacte Wetenschappen.