27 september 2016

Maarten Vink spreekt het Europees Comité van de Regio's toe

Op 23 september jl. sprak professor Maarten Vink, co-directeur van het Maastricht Center for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE) en lid van ITEM’s Wetenschappelijk bureau, het Europees Comité van de Regio’s toe tijdens de 10e bijeenkomst van de Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) in Oviedo, Spanje. Vink sprak over het belang van het bewustzijn over de burgerrechten van de Unie en besprak enkele praktische obstakels naar het uitoefenen van kiesrecht op lokaal niveau.

Na zijn toespraak werd Vink geïnterviewd door de regionale kranten La Nueva España en El Comercio, die de interviews publiceerde in hun edities van zaterdag 24 september 2016.