Nieuwe brochure geeft wegwijs voor zelfstandigen over de grens

Grensoverschrijdend ondernemen in de Euregio Maas-Rijn (EMR), dat wil zeggen ondernemen in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland, biedt veel kansen. Maar wat zijn de algemene vereisten voor het starten als bedrijf in de verschillende landen? Waar moet ik op letten als ondernemer? En hoe zit het met de voorwaarden en valkuilen bij grensoverschrijdend ondernemen in de praktijk? Dit soort vragen en meer worden behandeld in de nieuwe brochure ‘Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Nederland en Duitsland’. De brochure werd mede mogelijk gemaakt door ITEM, in samenwerking met de ZZP-fabriek, in het kader van het Interreg V A project youRegion 2018-2022.

Drie landen, drie systemen, één economische ruimte:

De nieuwe brochure ‘Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Nederland en Duitsland is beschikbaar in vier talen en heeft als doel de weg te wijzen bij de geldende wetgeving (nationaal, bilateraal en Europees) in situaties van grensoverschrijdend ondernemen in het Belgisch-Duits-Nederlandse grensgebied.

De brochure geeft een overzicht van de basisvereisten voor het starten van een bedrijf in elk land van vestiging, zoals registratie-eisen, beroepskwalificaties, vergunningen en voorwaarden op het gebied van sociale zekerheid en belastingen. Bovendien biedt de brochure wegwijs in de verschillende opties en grenseffecten waarmee men rekening moet houden.

Een herkenbare kwestie welke onder andere voorkomt bij (zeer) mobiele werkenden in de kunst- en cultuursector. Hoe ingewikkeld dit is, werd tijdens de expertsessie van 17 februari 2022 duidelijk. Daar werd ook benadrukt dat alle betrokkene dienstverleningen van de grensinformatievoorziening en adviesbureaus voor de culturele sector in de Euregio zouden profiteren van meer samenwerking op dat vlak.

De brochure ‘Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer’ werd mede mogelijk gemaakt door ITEM, in samenwerking met de ZZP-fabriek, in het kader van het Interreg V A project youRegion 2018-2022, onder de koepel van de Euregio Maas-Rijn (EMR), met de ondersteuning van het GIP Maastricht en GIP Aken-Eurode/Region Aachen Zweckverband.

Op maandag 28 maart a.s. zullen dr. Nina Büttgen, onderzoeker en projectcoördinator bij ITEM, en Helmi van Bergen, infodesk-adviseur bij ZZP-fabriek en GIP-adviseur, de informatiebrochure 'Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer' presenteren bij de ITEM/SVB Informatiesessie: "De Grensoverschrijdende Zelfstandige" in Eindhoven.

Download de brochure 'Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer' in jouw gewenste taal:

Nederlands
Duits
Engels
Frans

Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Nederland en Duitsland

www.youregion-emr.eu

youregion-interreg-logo

Het project youRegion wordt medegefinancierd door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn-programma van de Europese Unie, dat gebaseerd is op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Lees ook

  • Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?  

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.

  • Deze kwestie is op 17 februari 2022 besproken door het Expertisecentrum ITEM met vertegenwoordigers van de gespecialiseerde advies- en grensinformatiediensten in de culturele sector, alsmede van de politiek en (lokale) overheden van de EMR. In succesvolle samenwerking met de ZZP-fabriek, het...

Meer nieuws