(Zeer) mobiele werkende in de creatieve sector in de Euregio Maas-Rijn (EMR) – Hoe creëer je een goede fit?

Deze kwestie is gisteren (17 februari) besproken door het Expertisecentrum ITEM met vertegenwoordigers van de gespecialiseerde advies- en grensinformatiediensten in de culturele sector, alsmede van de politiek en (lokale) overheden van de EMR. In succesvolle samenwerking met de ZZP-fabriek, het GrenzInfoPunt Aken-Eurode (GIP) en de coöperatie Smart werd in het kader van het Interreg V youRegion-project een online expertmeeting in rondetafel-formaat georganiseerd.

Als aftrap van de bijeenkomst presenteerden dr. Nina Büttgen, onderzoeker en projectcoördinator bij ITEM, en Helmi van Bergen, infodesk-adviseur bij ZZP-fabriek en GIP-adviseur, de informatiebrochure "Grensoverschrijdend werken als (solo)zelfstandige tussen België, Nederland en Duitsland". Deze brochure is bedoeld als oriëntatiehulp voor professionele adviseurs en in de praktijk over de toepasselijke (nationale, bilaterale en Europese) wettelijke bepalingen voor grensoverschrijdende ondernemersactiviteiten in de Belgisch-Duits-Nederlandse grensregio. Als voorproefje is de digitale Nederlandse versie al verschenen, en binnenkort zullen ook een Duitse, Engelse en Franse versie beschikbaar komen.

Deskundig gemodereerd door Eva van Ooij, ervaringsdeskundige, juridisch beleidsadviseur EU en internationale sociale zekerheid, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en (externe) promovenda bij ITEM/Maastricht University, werd in de eerste discussieronde kennis gemaakt en toelichtingen gedeeld over de Euregionale grensinformatievoorzieningen voor creatieve professionals in de praktijk. De culturele adviesdienst van het Zweckverband Region Aachen, het GIP-adviesnetwerk en de uit België afkomstige coöperatie Smart presenteerden niet alleen hun teams en diensten. Zij wezen ook op problemen, gebrek aan kennis en concrete voorbeelden in verband met de complexe kwestie van de (zeer) mobiele werkenden in de kunst- en cultuursector (zoals de A1-verklaringen om de toepasselijke wetgeving inzake socialezekerheidsplicht in grensoverschrijdende werksituaties vast te stellen).

Het tweede uur van het evenement was gewijd aan de rol van beleid en wetgeving. Rudolf Godesar, (voormalig) vertegenwoordiger voor Oost-België bij de EMR verantwoordelijk voor cultuur en voorzitter van de AEBR Taskforce for Cross-Border Culture (T4CBC) lichtte de activiteiten van de Taskforce toe en deelde de hoogtepunten van de Euregionale cultuurstrategie voor de komende 10 jaar. De adviseur voor cultuur en erfgoed in het kabinet van minister Isabelle Weykmans, minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media, regering van de Duitstalige Gemeenschap van België, Jörg Zimmermann, wees op bestaande Euregionale netwerken van cultuurprofessionals zoals het CHE-netwerk (Creative Hub Euregio) en benadrukte daarmee nogmaals het huidige gebrek aan gestructureerde regio-overschrijdende netwerken met deskundige adviesorganen. Ook heeft hij enkele juridische beleidsinitiatieven kritisch bekeken (zoals de gewenste afschaffing van de bronbelastingparagraaf in het OESO-Modelverdrag inzake dubbele belastingovereenkomsten).

Tot slot was er een brede discussie. Zo was het woord ook aan de overige genodigde deskundigen van de beide GrensInfoPunten (GIP's) van de Euregio, en vertegenwoordigers van de Provincie Limburg (NL), alsmede van het rijke touring artists informatieplatform (inclusief helpdesk) en het Vlaamse cultuurloket, allebei leden van het Europese On the Move-netwerk. De verwachtingen van de deelnemers leken te zijn vervuld wat betreft het elkaar leren kennen, het uitwisselen van informatie en het onderzoeken van de behoefte aan een formeel netwerk. Meer nog, de grote meerderheid sprak zich uit voor de noodzaak van structurele samenwerking en netwerking – een signaal dat door EMR-directeur Michael Dejozé uitdrukkelijk werd toegejuicht met de uitnodiging om met de steun van de EMR een dergelijk euregionaal netwerk op te zetten.

youregion-interreg-logo

Het project youRegion wordt medegefinancierd door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn-programma van de Europese Unie, dat gebaseerd is op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

© Tekening door Volker Voigt, www.visualisierungs-fuchs.de
Klik hier om de tekening te openen.

Lees ook

  • Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?  

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.

  • Grensoverschrijdend ondernemen in de Euregio Maas-Rijn (EMR), dat wil zeggen ondernemen in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland, biedt veel kansen. Maar wat zijn de algemene vereisten voor het starten als bedrijf in de verschillende landen? Waar moet ik op letten als ondernemer? Dit...

Meer nieuws