ITEM Nieuws

ITEM voert onderzoek uit naar diploma-erkenning in grensregio's

 

De Provincie Limburg heeft opdracht gegeven aan het ITEM Expertisecentrum om diploma-erkenning in grensregio's te onderzoeken. In juni heeft het B-solutionsproject van de Europese Unie een subsidie toegekend voor een pilotproject ter vergroting van de transparantie op het gebied van diploma-erkenning voor kansberoepen.

Solliciteren naar een baan over de grens is vaak lastig omdat diploma's niet altijd worden erkend in het buitenland. Het project "Vergroten transparantie erkenning van diploma's voor kans beroepen" gaat deze belemmering aanpakken. Om hier uitvoering aan te geven schakelt de Provincie Limburg het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM in.

Bijna een derde van de bevolking in Europa woont in een grensregio. Deze regio's en de mensen die er in leven, ondervinden nadelen van het leven in een dergelijk grensgebied omdat vakdiploma's niet overal worden erkend. Ze worden daardoor ontmoedigd om naar een baan in het nabije buitenland te solliciteren. Dat komt vooral door versnipperde wetgeving en het grote aantal organisaties dat zich met de erkenning van diploma's bezighoudt. Om de belemmeringen, die in het grensgebied ervaren worden, te verlagen heeft de Europese Unie begin 2018 een call uitgeroepen voor pilotprojecten (budget € 400.000 voor 20 projecten). Het project "Vergroten transparantie erkenning van diploma's voor kansberoepen" is één van de toegekende pilotprojecten. Bij het project zijn ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Euregio's en partners van Nedersaksen, Noord-Rijn-Westfalen, Vlaanderen en de Benelux betrokken. De Provincie Limburg is leadpartner van dit project en heeft 20.000 euro ontvangen om dit project op te starten.

Provincie Limburg

Voor meer informatie zie:

Erkenning van diploma's: roadmap

Lees ook